Aile Hukuku

Evliliğin Genel Hükümleri

Evlenen Kadın Hangi Soyadını Kullanabilir? Evliliğin genel hükümleri kapsamındaki konulardan birisi, kadının hangi soyadını kullanabileceğidir. Türk Medeni Kanunu md. 187 hükmü, bu konuyu düzenlemektedir: III. Kadının soyadı Madde 187- Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki…

Kaç Yaşında Evlenilebilinir? 16, 17, 18 Yaşlarında Evlenmek Mümkün müdür?

Kaç Yaşında Evlenilir? Mevzuatımızda evlenme ehliyetinin koşulları Türk Medeni Kanunu madde 124-128 arasında düzenlenmiştir. Evlenme engelleri ile bir kısım bilgiyi şu sayfada anlatmıştık. Evlenme ehliyetinin koşullarından birisi yaştır. Yaşı düzenleyen TMK madde 124: I. Yaş Madde 124- Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını…

Evlenmenin Şartları, Evlenme Engelleri, İddet Müddeti ve Batıl Olan Evlenmeler

Kimler Evlenebilir? 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu İkinci Ayırım’da, Evlenme Ehliyeti ve Engelleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda kimlerin evlenebileceği hakkında temel bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Evlilik müessesesinin önemi nedeniyle yasa, evlenenlerde bir takım şartların, niteliklerin bulunmasını emretmiştir. Evlenme ehliyetine sahip olabilmek için şu niteliklere sahip olmak gerekir: 18 yaşını doldurmuş erkek veya kadın için irade beyanları yeterlidir….

Soru: Düzenli ve Sürekli Geliri Olan Kadına Nafaka Bağlanır mı?

Soru: Eşimle boşanma davamız devam ediyor. Kendisi memur ve geliri benimkiyle aynı sayılır. Babasından kalan bir evi bile var. Buna rağmen benden nafaka istiyor. Nafaka ödenmesinde herhangi bir sınır yok mu, eşime nafaka ödemem gerekir mi? Cevap: Şüphesiz ki her dosya kendi niteliklerine göre değerlendirilmeli ve ona göre karar verilmelidir. Ancak genel itibariyle yoksulluk nafakası,…

Tedbir Nafakasının Dayanağı ve Nafaka Miktarının Belirlenmesi

Türk Medeni Kanunu, zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı veya evlilik birliğinin sarsılması sebeplerinin varlığı halinde madde 167 uyarınca diğer eş, boşanma ya da ayrılık istemli dava açabilir. Dava açılması halinde eşler arasındaki sorunun artacağı, uyuşmazlıkların şiddetleneceği, beraber yaşamalarının belki de mümkün olmayacağı,…

Boşanma Davası Devam Ederken Ölenin Eşi, Ölenin Mirasçısı Olur mu?

Evlilik eşlerin bir arada yaşadıkları, iyi ve kötü günde hem güzellikleri hem zorlukları beraber karşıladıkları ortak hayattır. Ancak her zaman evliliğin başlangıcındaki niyetlere uygun bir evlilik yaşanmayabilir. Bu durumda gündeme boşanma davası gelecektir. Boşanma davasının varlığı halinde eşlerin birbirlerine mirasçı olup olamayacakları hususu da oldukça önemlidir. 1- Boşanma Kararı Kesinleştikten Sonra Eşler Birbirlerine Mirasçı Olabilirler…

Boşanma Davasında Çocuk Hakkında Ortak Velayet Kararı Verilebilir mi?

Boşanma davalarında en önemli husus şüphesiz ki boşanmanın gerçekleşmesi halinde çocuk ile taraflar arasında ilişkinin nasıl düzenleneceğidir. İlk değerlendirilmesi gereken konu, çocuğun velayetinin hangi tarafa verileceğidir. Türk Medeni Kanunu’na Göre Durum Bu konuda yasa metni bize yol göstermekteydi. Evlilik devam ettiği sürece çocuğun velayetinin ana ve babaya ait olduğunu söyleyen Türk Medeni Kanunu madde 336…

Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi Davası

Türk Medeni Kanunu, eşlerin bir arada yaşadıkları konut üzerinde, malik olmayan ya da kira sözleşmesine taraf olarak gösterilmemiş eşe, aile konutu şerhi kavramı ile koruma getirmektedir. Yasa aile konutu kavramının eşlerden birinin ölümü halinde de etkili olabilmesi için, Türk Medeni Kanunu madde 240 ile sağ kalan eşe haklar vermiştir. Yasa metni şu şekildedir: Madde 240-…

Eşin Hastalığı ile İlgilenmemek, Tedavi Ettirmemek Boşanma Nedenidir

Genel boşanma nedenini ortaya konan Türk Medeni Kanunu madde 166, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmayı düzenlemektedir. Yasa bu genel nedenleri tek tek saymamıştır. Dolayısıyla hangi davranışların boşanma nedeni sayılacağı, hangilerinin sayılmayacağı, yargı kararları ve doktrin görüşleri ile ortaya çıkmaktadır. Mahkemeler tarafından boşanma nedeni olarak kabul gören davranışlardan birisi de, hasta olan eşin rahatsızlığını tedavi…

Ceza Davasındaki Şikayetten Vazgeçmenin, Boşanma Davasına Etkisi

Boşanma davalarının sıklıkla görülen nedenlerinden birisi maalesef, eşler arasındaki fiziksel şiddet. Bu durum şartları oluşmuşsa Türk Medeni Kanunu md. 162 ya da md. 166 kapsamında boşanma nedeni olduğu gibi, Türk Ceza Kanunu md. 86 kapsamında kasten yaralama suçunu oluşturur. Kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmesi halinde suç, şikayete tabi değildir. Dolayısıyla dava, kamu davası olarak…

Her Onur Kırıcı Davranış, TMK 162 Kapsamında Kabul Görmez

Boşanma davalarında geçerli olan genel ve özel boşanma nedenleri, Türk Medeni Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Özel boşanma nedenleri arasında yer alan onur kırıcı davranış, aynı kanunun 162/1’inci maddesinde yer almaktadır. Maddeye göre: Eşlerden herbiri …. ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Dikkat edilirse yasa koyucu maddede onur kırıcı davranışların tamamının özel…

Zinaya Dayalı Açılan Davada Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Kararı Verilebilir mi?

Türk Medeni Kanunu, boşanma ile ilgili düzenlemelerinde özel ve genel boşanma nedenleri olarak ayrıma gitmiştir. Zina özel boşanma nedenlerinden birisi iken, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni(şiddetli geçimsizlik) genel boşanma nedenidir. Boşanma davasına bakan aile mahkemesi hakimi, taleple bağlıdır. Eğer boşanma davası Türk Medeni Kanunu madde 161’de belirlenen zina nedenine dayalı olarak açılmış ise, hakim bu…

Soru: Fazla Ödenmiş Nafaka Geri İstenebilir mi?

Meral Hanım’ın sorusu: Eşim benden boşanmak için boşanma davası açmıştı. Dava boyunca tedbir nafakası olarak bana her ay banka yoluyla para gönderiyordu. Boşanma davası reddedildi ve boşanmadık. Ama ayrı yaşadığımız için nafaka göndermeye devam etti. Şimdi bu paraları geri istiyor. Benden alabilir mi bu paraları? Yanıt: Tedbir nafakası, aksine bir karar olmadıkça kararın kesinleşmesine kadar…

Soru: Eşimin Anne Babası ile Yaşamak Zorunda mıyım?

Selime Hanım’ın sorusu: Eşimle 1,5 yıldır evliyiz ve 3 aylık bir çocuğumuz var. İlk günden beri eşimin anne babasının evinde, hep beraber yaşıyoruz. Ev küçük değil ama sürekli hizmetçi gibiyim. İşim bitmiyor. Annesi ile de sorunlar yaşıyoruz. Defalarca başka bir eve çıkmayı istedim ama kocam buna karşı çıkıyor. Maddi durumumuzun iyi olmadığını söylüyor. Bu şekilde…

Soru: Amerika’da Boşandık. Türkiye’de Boşanmış Sayılıyor muyuz?

Gülsüm Hanım’ın sorusu: Merhaba, eski eşimle Amerika Birleşik Devletleri’nde 3 ay önce boşandık. Mahkeme kararını aldık. Ancak Türkiye’de hala evli gözüküyorum. Eşim Amerikalı. Türkiye’de tekrar boşanma davası mı açmam gerekiyor? Bildiğim kadarıyla boşanma davası Türkiye’de uzun sürüyor. Bir daha bu sorunun altına nasıl gireceğim bilemiyorum. Kolay bir yolu yok mudur bunun? Yanıt: Devletlerin egemenlikleri kendi…

Aile Konutu Şerhinin Terkini(Kaldırılması) Davası

Toplumun temel yapı taşı olarak görülen ailenin korunması, özellikle de taşınmazın maliki olmayan ya da kira sözleşmesine taraf olmamış eşin, için Medeni Kanun’nu aile konutu ile ilgili düzenlemesi oldukça önemlidir. Aile Konutu hakkında detaylı bilgiye önceki yazılarımızda yer vermiştik. Aile konutu şerhinin nasıl koyulacağı hususundan sonra, bir de bu şerhin nasıl kaldırılacağı hususu önemlidir. Aile…

Soru: Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Ebru Hanım’ın sorusu: 4 yıldır evliyiz. Çocuğumuz yok. Eşimden nafaka, tazminat istemiyorum. Bir evimiz var. Boşanma konusunda anlaştık ancak mal paylaşımını nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Bu konuda ne yapılabilir? Yanıt: Öncelikle, anlaşmalı boşanma için mal rejiminin tasfiyesi yani mal paylaşımı zorunlu değildir. Bu hususta anlaşmadan da anlaşmalı boşanma. Şüphesiz ki, çekişmeli olarak da boşanabilirsiniz. Zira mal…

Soru: Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Velayet Davası Açılabilir mi?

Gülcan Hanım’ın sorusu: Eşimle 4 yıl önce anlaşmalı olarak boşandık. Anlaşmalı boşanma davası için yaptığımız protokolde çocuğumuzun velayetinin babaya verilmesinde anlaşmıştık. Maddi durumumun yetersizliği ve çocuğun okulu nedeniyle böyle bir karar almıştım. Şimdi ise çocuğumun velayetini istiyorum. Çocuğumuz da benimle kalmak istiyor. Dava açmam mümkün müdür velayet için? Yanıt: Her ne kadar anlaşmalı boşanma davalarında…

Soru: Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılmalıdır?

Cemal Bey’in sorusu: Eşimle 3 yıldır evliyiz ancak anlaşamıyoruz. Boşanma konusunda ise anlaştık. Eşim Malatya’da görevi nedeniyle, ben Ankara’dayım. Dava nerede açılmalıdır? Yanıt: Medeni Kanun uyarınca boşanma davaları yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Aile Mahkemeleri’dir. Ancak, davalı yetki itirazında…

Kadının Boşanma Sonrası Bekleme Süresi (İddet Müddeti)

Her ne kadar halk arasında iddet müddeti, iddet süresi gibi kavramlar kullanılsa da, hukukumuza göre bu durumun adı “Kadın İçin Bekleme Süresi”dir. Kadın için bekleme süresi, Türk Medeni Kanunu madde 132’de düzenlenmiştir. Madde şu şekildedir; Madde 132 – Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki…

Soru: Adresi Belli Olmayan Eşten Boşanmak Mümkün müdür?

Deniz Hanım’ın sorusu: Yaşadığımız sorunlar nedeniyle eşim 3 yıl önce evden ayrıldı. Ara ara haber alıyorum ama nerede oturduğunu bilmiyorum. Artık boşanmak istiyorum ama davayı nasıl açacağım? Yanıt: Hukuk sistemimiz göre dava dilekçesinin davalıya tebliği gerekmekte. Aksi halde davadan haberdar olamaz,  kendisini savunamaz, haklarının korunmasında sıkıntı yaşayabilir. Davalının adresi bilinmese de, varsa kendisine ulaşılabilecek bilgiler…

Soru: Cinsel Birlikteliğin Olmaması Boşanma Nedeni midir?

Hüseyin Bey’in sorusu: Eşimle 4 ay önce evlendik ve düğün yaptık. Ancak bu tarihten beri cinsel ilişkiye giremedik ve artık ayrı odalarda kalıyoruz. Böyle devam etmeyeceğini düşünüyoruz ama boşanma nedeni midir, değil midir çözemedik. Anlaşmalı boşanmamız da mümkün olmuyormuş. Ne yapmamız gerekli? Yanıt: Bahsettiğiniz gibi evliliğiniz 1 yılı tamamlamadığı için anlaşmalı boşanma mümkün olmayacaktır. Evlilik…

Soru: Boşanma Davası Devam Ederken Aldatılma

Sevim Hanım’ın sorusu: 2015 yılında, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığım boşanma davamız devam ediyor. Eşimin beni 2016 yılında aldattığını öğrendim. Var olan davamda bunun etkisi ne olacaktır? Yanıt: Açtığınız boşanma davasında dayanabileceğiniz olaylar, boşanma davasının tarihi ile sınırlıdır. Bu tarihten sonra yaşanan olayları, boşanma davanızda kullanmanız mümkün olmamaktadır. Ancak, davanız halen sonuçlanmadığı için tarafların…

Soru: Nafaka Miktarı Artırılabilir mi?

Gülsüm Hanım’ın sorusu: 4 ay önce eşimden boşandım ve mahkeme 500 TL nafaka verilmesine karar verdi. O zaman çalıştığım işte şu an çalışmıyorum ve nafaka çok az geliyor artık. Bu nafakanın artırılmasını isteyebilir miyim? Yanıt: Nafaka ile ilgili karar kesinleştikten sonra ortaya çıkan esaslı sebelerin bulunması halinde taraflar, nafaka miktarının artırılması, düşürülmesi ya da kaldırılmasını…

Ayrılık Davasının Konusu ve Şartları

Ayrılık davası, evliliklerinde sorunlar bulunan ancak evliliklerini boşanma ile sona erdirmek istemeyenler eşlerin başvurdukları bir davadır. Davada amaç, evliliğin devamını sağlayabilmek için eşlere zaman tanınmasından ibarettir. Günümüzde geçerliliği çok bulunmasa da ailenin korunmasını amaçlayan kanun koyucu, ayrılık ile ilgili hükümlere medeni kanunda yer vermiştir. Ayrılık davası dayanağını TMK madde 197’den almaktadır. Kanun metnine göre boşanma…

Aile Mallarının Korunması Davası

Aile mallarının korunması davası ile ilgili kanun maddelerinden birisi olan Türk Medeni Kanunu madde 194’te Aile Konutu Şerhi açıklanmıştır. İlgili bağlantı ile, aile konutu şerhi hakkında bilgi alabilirsiniz. Aile mallarının korunması davası ile ilgili bir diğer kanun maddesi, “Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması” başlıklı Medeni Kanunu madde 199’dur: MADDE 199.- Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden…

Soru: Boşanma Davası Devam Ederken, Yeni Bir Dava Açılabilir mi?

Gülten Hanım’ın sorusu: 2014 yılından beri şiddetli geçimsizlik nedeniyle açtığım boşanma davam devam ediyor. Dava devam ederken eşimin beni aldattığını öğrendim. Bununla ilgili delillerimi davamda kullanabilir miyim? Yoksa yeni bir dava mı açmam gereklidir? Yanıt: Usul kuralları gereği mevcut davanız, dayandığınız nedenlere göre neticelendirilecektir. Dava sürecinde ortaya çıkan yeni durumlar ve olaylar, ancak yeni bir…

Soru: Boşanmadan Sonra Nafaka Talep Edebilir miyim?

Gülsüm Hanım’ın sorusu: Boşanma davamız geçen ay kesinleşti. Konuyu bilmediğim için nafaka talep etmemiştim. Ama maddi durumum çocuklarıma bakabilmem için yeterli değil. Eski eşimden nafaka talep edebilir miyim? Yanıt: Eğer boşanma davanızda nafaka talebinden vazgeçtiğinizi belirtmediyseniz ve bu yönde bir karar verilmediyse, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde kendiniz için yoksulluk nafakası talep edebilirsiniz….

Boşanma Davalarında Avukatın Önemi

Avukatlık mesleği konusunda ülkemiz yasaları uzmanlığı kabul etmemektedir. Her ne kadar tasarı halindeki Avukatlık Kanunu’na göre avukatlar, belirli bir kıdemden sonra hukuki alanlarda uzman sıfatına sahip olabilecekse de, yürürlükteki hukukta avukatlar, uzman sıfatına sahip olamamaktadırlar. Buna rağmen hukukun bir okyanus olması ve çok sayıda alanı barındırması nedeniyle avukatlar, hem tercihleri hem de iş yoğunlukları nedeniyle…

Soru: Boşandıktan Sonra Kadın Hangi Soyadını Kullanır?

Şeyma Hanım’ın sorusu; Eşime boşanma davası açtım. Sormak istediğim, boşanma gerçekleşirse hangi soyadımı kullanmak zorundayım? Kızlık soyadımı mı yoksa eşimin soyadını mı? Yanıt: Türk Medeni Kanunu, boşanma davası neticesinde kadının kızlık soyadını kullanacağına hükmetmektedir. Bu genel kural olmakla birlikte, eğer kadın için eski kocasının soyadını kullanması bir menfaat teşkil ediyorsa ve eski eşin soyadını kullanması…

Boşanma Davası Açılmaksızın Nafaka Talebi

Eşlerin ayrı yaşamaları halinde ya da eşlerden birinin aile birliğinin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmediği hallerde, kusurlu olmayan eş kusurlu eşten, tedbir nafakası talebinde bulunabilir. Tedbir nafakası talebinin ortaya konduğu davada dikkat edilmesi gereken husus, araştırma yapılmadan tedbiren tedbir nafakası kararı verilemeyeceğidir. Öncelikle yapılması gereken, kusurun araştırılması ve nafaka ödenmesi için gerekli şartların bulunup bulunmadığının…

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma

Önceki yazılarımızda boşanma sebeplerinden bahsedilmişti. Bu sebeplerden birisi dayanak gösterilen boşanma davasının yargılaması neticesinde, boşanmaya karar verilebileceği gibi, boşanma talebi reddolunabilir. Talebin reddedildiği durumda ne olacaktır? Aralarında var olan anlaşmazlıklar ortadan kalkacak mıdır? Bu anlaşmazlıkların üzerine bir de boşanma davası yaşanmış iken, tarafların evlilik birliğini devam ettirmeleri her durumda mümkün değildir. Kanun, reddedilmiş bir boşanma…

Evlilik Birliğinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma

Halk dilinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma olarak adlandırılan evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma, Türk Medeni Kanunu madde 166’da düzenlenmiş, genel boşanma nedenidir. Özel boşanma nedenleri olan zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı şeklindeki özel boşanma nedenleri hakkında bilgiler verilmişti. Özel boşanma nedenlerinde, sebebin…

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Türk Medeni Kanunu tarafından hükmedilen özel boşanma sebeplerinden olan akıl hastalığı nedeniyle boşanma, kanunun 165’inci maddesinde anılmaktadır: Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir. Yasaya göre akıl hastalığı sebebiyle boşanmanın…

Soru: Yüksek Lisans Yaparken Babamdan Nafaka Alabilir miyim?

Gizem Hanım’ın sorusu: Selamlar, Ben 23 yaşında yüksek lisans öğrencisiyim. Annem ile babam 8 yıldır ayrı. Babam eski nafaka borçlarını ödemiyor bende tekrar nafaka davası açmayı düşünüyorum fakat babam işssiz. Birikmiş nafakaları alabilme ihtimalim nedir? Son olarak da açtığım nafaka davasını kazanabilme ihtimalim var mıdır? Yanıt: Ödenmeyen nafaka borçları için icra takibi yapabilirsiniz. Yüksek lisans…

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu, terki bir boşanma sebebi olarak saymıştır. Kanun maddesi: Madde 164 – Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter * tarafından yapılan…

Soru: Hollanda’da Boşandım. Tanıma Tenfiz Davası Açmam Gerekir mi?

Cenk Bey’in sorusu: Geçen yıl Hollanda’da, Arjantin uyruklu eşimden boşanmıştım. Hala Türkiye’de evli gözüküyormuşum. Ne yapmam gerekli? Yanıt: Hollanda’da boşanma davası açıp, eski eşinizle boşanmanız, Hollanda makamlarında bağlayıcıdır. Aynı kararın Türkiye’de de etki doğurabilmesi için, Türkiye mahkemelerinde bu kararı tanıtmanız gerekir. Tanıma ve Tenfiz Davası bölümünde ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Eğer Hollanda mahkemesinde verilen kararda icrai…

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

Yasamız, özel boşanma sebepleri arasında sayılan haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma ile suç işleme nedeniyle boşanmayı aynı maddede düzenlemiştir. Madde metnine göre eşlerden birisi haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu duruma neden olan eş işe yaşamak, diğer eşten beklenemez hal alırsa, diğer eş süreye bağlı olmaksızın boşanma davası açabilir. Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedir? Haysiyetsiz hayat…

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu, boşanma nedenlerini saymıştır. Sayılı bu boşanma sebepleri, özel ve genel boşanma nedenleri olarak ayrılmaktadır. Özel boşanma nedenlerinden olan zina sebebi ile boşanma ile hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma incelenmişti. Bu yazıda ise, bir diğer özel boşanma sebebi olan suç işleme sebebiyle boşanma incelenecektir. Yasa; Eşlerden biri küçük…

Boşanmada Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Ne Demektir?

Kanun, özel boşanma sebepleri arasında hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranışı da saymıştır. Bu nedenler, mutlak boşanma nedenidir. Dolayısıyla hakim ayrıca durumun, tarafların ortak yaşamalarına engel olup olmadığını araştırmayacaktır. Durumun tespiti halinde boşanmaya karar verecektir. Pek kötü veya onur kırıcı davranışın varlığı, yaşanan olayın özelliklerine göre mahkemece değerlendirilecektir. Dolayısıyla bunların maddeler halinde sayılması…

Soru: Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası Açılabilir mi?

Gülhan Hanım’ın sorusu: Eşim hayatıma kast etti ve beni öldürmeye çalıştı. Karakola şikayetçi oldum. Boşanma davası da açabilir miyim? Yanıt: Hayata kast, Türk Ceza Kanunu hükümlerince suç sayıldığı gibi, Türk Medeni Kanunu hükmünce de boşanma sebebidir. Eylemden mağdur olan eş, açacağı boşanma davasında, hayatına kast edildiği beyanını dile getirerek, bu özel boşanma sebebine dayanabilir. Dikkat…

Soru: 1 Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanmamız Mümkün Değil midir?

Tahsin Bey’in sorusu: Yaklaşık 7 aydır evliyiz ancak şiddetli geçimsizlik var. Boşanmak istiyoruz ve karşılıklı hiçbir talebimiz yok. Çocuğumuz da yok. Anlaşmalı boşanabilir miyiz? Yanıt: Türk Medeni Kanunu hükmü uyarınca anlaşmalı boşanabilmek için evlilik tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olmalıdır. Başvuru dilekçesi verildiğinde bu süre geçmemiş olmasına rağmen eğer karara kadar süre doldurulursa,…

Soru: Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşmaya Gitmem Gerekir mi?

Füsun hanımın sorusu: Anlaşmalı boşanma için dava açtım. Duruşmaya gitmem gerekli midir? Gitmesem olur mu? Yanıt: Anlaşmalı boşanma davasında hakim, yazılı bir protokol bulunsa dahi, üzerinde anlaşılması gereken hususlarda tarafların anlaşıp anlaşmadıklarını bizzat inceleyecektir. Dolayısıyla tarafların duruşmaya katılmaları zorunludur. Hakim taraflara protokolü okuyacak ve bu hususlarda anlaşıp anlaşmadıklarını soracaktır. Bunun yanısıra hakimin, belirlenen hususlarda değişiklik…

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Anlaşmalı boşanma davası, aile mahkemesine dilekçe ile yapılacak başvuru ile başlayacaktır. Her davada olduğu gibi bu türdeki davalarda da başvuru dilekçesinin içeriğinin eksiksiz olması, yargılamada incelenecek hususları barındırması, hem yargılama süresini azaltacak hem de maddi olarak yapılan masrafların azalmasını sağlayacaktır. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi hazırlarken, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda sayılan dilekçe şartlarının dilekçede bulunmasına…

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalıdır?

Anlaşmalı boşanma davası açmadan önce tarafların, zorunlu olan tüm hususlarda anlaştıklarını ve anlaşma şartlarını içeren bir protokol hazırlamaları, yargılamanın hızlı sonuçlanması açısından önemlidir. Aksi halde duruşmada hakim tarafların iradelerinin ortaya koymalarını isteyecektir. Tarafların irade beyanlarındaki uyumsuzluklar ise davayı tamamen etkilecektir. Örneğin, çocukların velayeti hususunda anlaşılamadığı takdirde, artık anlaşmalı boşanma söz konusu olmayacaktır. Dikkat edilmesi gereken…

Soru: Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Cengiz Bey’in sorusu: Merhaba Avukat Bey, Almanya’da boşandım ama tanıma tenfiz davasını daha açamadım. Eski eşime ulaşamıyorum. Bu durumda dava açabilir miyim ve tanıma ve tenfiz davam ne kadar sürer? Yanıt: Eski eşinizle beraber hareket edebiliyor olsanız, tanıma ve tenfiz davası kısa sürede sonuçlanabilirdi. Yaklaşık 1 ay sürerdi. Ancak eski eşinizle irtibat kuramamanız nedeniyle, tebligat…

Tanıma ve Tenfiz Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tanıma ve tenfiz davası, uluslararası sözleşmelere göre belirlenmiş kurallar dahilinde, yabancı bir mahkemece verilen kararın, Türk mahkemelerince de tanınması ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından da, yabancı mahkemenin verdiği kararın uygulanmasıdır. Tanıma ve tenfiz davalarının en sıkıntılı özelliği, genellikle tarafların tebligat adreslerinin yurtdışında bulunması nedeniyle, yapılması zorunlu tebligatların yapılması için uzun süreler beklenmesidir. Sürelerin kısaltılması…

Soru: Almanya’da Boşandım. Türkiye’de de Boşanmış Sayılır mıyım?

Kemal Bey’in sorusu: 24/02/2014 tarihinde Almanya mahkemesinde boşandık. Ancak Türkiye’deki nüfus kaydımda hala evli gözüküyorum. Tekrar evlenebilmem için ne yapmam gereklidir? Türkiye’de de mi boşanmalıyım? Teşekkürler. Yanıt: Almanya’daki ilgili mahkemece boşanmanıza karar verilmiş olması, Türk mahkemelerini ve kamu kurumları ile sizin kayıtlarınızı doğrudan etkilememektedir. Alman mahkemesinin verdiği kararı, Türk mahkemesinde tanıtmalısınız. Bu davaya tanıma ve…

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir? Püf Noktaları Nelerdir?

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir? Hukuki terimler olan tanıma ve tenfiz, Milletletarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanun’da düzenlenmişlerdir. Düzenlemenin çıkış noktası, “yabancı bir mahkemede verilen kararın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ndeki görüntüsünün ne olacağı”, sorusudur. Tanıma ve tenfizden bahsedebilmek için, öncelikle yabancı mahkemenin, bir çekişme ile ilgili olarak karar vermiş olması gerekir. Verilen bu kararın…

Aldatılan Eş Tazminat Talebinde Bulunabilir mi?

Zina, evliliğin sonlandırılması için yani boşanma davası açabilmek için sayılmış özel nedenlerden biridir. Böyle bir eylemin olduğu durumlarda bir soru ortaya çıkmaktadır: Aldatılan yani zina eden kişinin eşi, zina eden eşe ve diğer kişiye tazminat davası açabilir mi? Yasalarımıza göre kişilik hakları zarara uğrayan kişi, zararın giderimi için zarar verene karşı manevi tazminat davası açabilir….

Zina(Aldatma) Nasıl İspatlanabilir?

Zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesinin en temel kuralı, zina eyleminin gerçekleşmiş olmasıdır. Zinadan, cinsel birleşmenin gerçekleşmesi anlaşılır. Öpme, beraber dolaşma, beraber yemek yeme, sarılma, vb eylem ve durumlar zina olarak nitelendirilemez. Dolayısıyla zinayı ispat edecek olan davacı eşin, öncelikle zina eyleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemesi gerekir. Zinanın ispatı oldukça zordur. Suçüstü hali ise pek mümkün değildir….

Aldatmayı Affeden Taraf, Zinaya Nedeniyle Dava Açamaz

Zina, Türk Medeni Kanunu hükümlerince boşanma nedenleri arasındadır. Ortaya çıkan durumlardan birisi, eğer aldatılan eş yani zina eyleminde bulunan kişinin eşi, durumu öğrenir ve zina yapan eşini affederse, ne olacağı konusudur. Türk Medeni Kanunu, bu durumu düzenlemiş ve zinayı affeden eşin, zinaya dayalı olarak boşanma davası açamayacağına hükmetmiştir. Dolayısıyla, kanunda belirtilen sürelere bakılmaksızın, zinayı affeden…

Zina Edenin Kusurlu Olması Gereklidir

Zina nedeniyle açılacak boşanma davalarında pek sık olmasa da karşılaşılan bir durum da, zinada bulunanın kusurlu olmadığı hallerdir. Cebir, bayıltılma ya da uyuşturucu madde etkisi altında bulunma gibi sebeplerle kişi, cinsel birlikteliği eşiyle gerçekleştirmediğini bilemeyecek halde ise, bu kişinin kusurlu olmaması nedeniyle diğer eş, zinaya dayalı olarak boşanma davası açamayacaktır. Benzer şekilde; hayat ve beden…

Soru: Boşanma Davası Kapsamında Zina Ne Anlama Gelir?

Ayten Hanım’ın sorusu: Eşimin işyerindeki bir memurla ilişkisinin olduğunu düşünüyorum. Kadınla mesajlarını gördüm. Zina sebebiyle boşanma davası açabilir miyim? Teşekkür ederim. Yanıt: Zina nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için, zina eyleminin varlığı gereklidir. Zina, eşlerden birinin eşinden başka birisiyle cinsel ilişkide bulunması demektir. Yani eğer eşiniz, bahsettiğiniz kadın ile cinsel ilişkide bulunmuşsa, bu zinadır. Ancak sadece…

Boşanma Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

Türk hukuk sistemi, belirli haller dışında yargılamalarda kişinin avukatla temsil edilmesini veya savunulmasını zorunlu kılmamıştır. Boşanma davalarında da; boşanmayı talep eden davacı ya da karşı taraf olan davalı, dava ehliyetine sahip olmaları halinde kendi davalarını takip edebilirler ya da tayin ettikleri avukat aracılığıyla yargılamayı takip edebilirler. Her ne kadar davayı kişiler kendi başlarına takip edebilirlerse…

Zina(Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Zina sebebiyle boşanma davasının nasıl açılacağı ile ilgili genel bilgileri burada ve burada vermiştik. Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar; Zina sebebiyle boşanma davasını, diğer eş açabilir, Hak düşürücüsü sürelere riayet edilmelidir, Dava, Aile Mahkemesi’ne başvurarak(eğer yargı çevresinde Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine) açılacaktır, HMK’da belirtilen şartların dava dilekçesinde mutlaka bulunması gereklidir, aksi halde…

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Dilekçesi

Zina nedeniyle açılacak boşanma davası, her davada olduğu üzere bir dilekçe ile yapılır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, özellikle aile hukukunu ilgilendiren mevzularda, davaların birbirlerine benzer yanlarının olduğu kadar, olaya ve kişilere özgü yanlarının da bulunmasıdır. Bu nedenle, dava dilekçesinin mutlaka özenle, konuya ve taraflara uygun şekilde hazırlanması, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtilen usul kurallarına uygun…

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Zamanaşımı

Zina, Türk Medeni Kanunu’nda boşanma nedeni olarak sayılmıştır. Zina nedeniyle boşanma davası, diğer eş tarafından açılabilmektedir. Yasa, zina dayanağıyla açılabilecek boşanma davasında hak düşürücü süre belirlemiştir. Bu düzenlemeye göre, dava açma yetkisine sahip olan eş davasını, zina eylemini öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde ve her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmeden açmalıdır. Burada bahse…

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açılabilmesi için, boşanmak isteyen eşin haklı bir sebebinin bulunması gereklidir. Boşanma, özel hukuk alanındaki bir çok sözleşmenin aksine fesih ile ortadan kalkmaz. Haklı bir nedene dayanılarak açılmış boşanma davasında mahkeme, bu dayanağın haklı olup olmadığını değerlendirecektir. Eğer mahkeme, haksız bir nedenle boşanma davasının açıldığına kanaat getirirse, davayı reddedecektir. Bu nedenle boşanmak isteyen eşin,…

Soru: Sürekli Kredi Çekerek Aileyi Zor Duruma Düşüren Baba Kısıtlanabilir mi?

Gizem Hanım’ın sorusu: Merhabalar, çok zor bir durumdayız, yardımcı olabilir misiniz lütfen. Biz dört kardeşiz, her birimiz evli ve meslek sahibiyiz çalışıyoruz. Annem ve babam 19** yılından beri resmi nikahlı evliler ve beraberler yaşıyorlar. ** yaşında babam var, kendimizi bildik bileli borçlular kapımızda, borcu borçla kapatarak bugünlere geldi. Eskiden bankalardan kredi kartı yada kredi çekme…

Soru: Nafaka Ücretinin Ödendiği Nasıl İspat Olunur?

Çiğdem Hanım’ın sorusu: Merhaba benim eşimin benden önceki evliliğinden bir oğlu var. Velayeti annesinde annesi de eşimden gizli Yalova’da ev alıp ikametgahını oraya aldırmış, çocuk şimdi orada okuyor. Kadınla aralarında herhangi bir husumet bulunmadığı için senelerce nafakasını hem kendisine hem de annesine elden hiçbir evrak alma gereği duymadan elden ödemiş. Kadın şimdi eşime icra davası…

Soru: Cinsel Münasebetin Olmaması Boşanma Nedeni midir?

Merve Hanım’ın sorusu; Merhaba benim abim dört yıldır evli. Eşiyle cinsel münasabetleri hiç olmadı. Şimdi abim boşanmak istiyor fakat yengem istemiyor. Abim dava açsa bu şekilde boşanmaları en fazla ne kadar sürer. Teşekkür ederim. Yanıt: Basit anlatımla cinsellik, evliliğin gayeleri arasındadır. Cinsel hayatın yokluğu halinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının kabulü, Yargıtay kararları ile de sabittir….

Soru: Üniversitede Okuyan Çocuğa Nafaka Ödenir mi?

Atilla Bey’in sorusu: Selamlar , Merhaba erdem bey ben 21 yaşında üniversite öğrencisiyim annem ile babam 3 yıldır ayrı yaşıyorlar ama boşanmadılar. Bu sürede babam ssk’dan malülen emekli bize herhangi bir yardımı bulunmuyor. Bu süreçte neler yapabiliriz? Maddi yardım için, nafaka için? Annem çalışmıyor herhangi bir güvencesi yok. Yanıt: Yasalarımız uyarınca; anne babanızın ayrı yaşamaları,…

Soru: Düğün Olmadan Boşanmak Mümkün müdür?

Tahsin Bey’in sorusu: 22 Haziran’da nikah kıydık ancak düğünü daha yapmadık. Boşanabilir miyiz? Yanıt: Yasalarımıza göre düğün, evliliğin şartlarından değildir. Evlendirme memurunun önünde olumlu iradelerin açıklanması ile evlenme gerçekleşir. Bu andan itibaren boşanmak için başvuru gerçekleştirilebilir.

Soru: Eşimin Evimizi Satmasına Nasıl Engel Olabilirim?

Feride Hanım’ın sorusu: Eşim kendi evimizi sattı ve şu anda kiracıyım. Başka bir ev aldı onu da satıcam diyor. Ben şerh koydurmak istiyorum. Yalnız orda ikamet etmiyorum. Nasıl engel olabilirim? Yanıt: Aile konutu şerhi koyulabilmesine imkan veren niteliklere sahip olmaması nedeniyle, doğrudan şerh koydurmanız olası değil. Ancak yasa, bazı durumlarda eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanmasına imkan…

Soru: Zina Sebebiyle Boşanmada Bekaretin Önemi Var mıdır?

İsmail Bey’in sorusu: “Eşim zina sebebiyle boşanma davası açtı ve zina ettiğim kişinin ismini de dilekçesinde geçirdi. Suçladığı kişi bakireyse dava düşer mi?” Cevap: Zina sebebiyle açılan boşanma davasında şüphesiz ki zinanın varlığı ispatlanmak zorundadır. Zina, cinsel birleşme değil, cinsel ilişki olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla birleşme olmasa da, cinsel amaçlı dokunma dahi ilişki olarak nitelendirilebilecektir. Dosyanın…

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma

Boşanma sebepleri arasında sayılan “Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış” ile ilgili yasal düzenleme şu şekildedir: Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her…

Zina Sebebiyle Boşanma

Yasa, boşanma nedenleri arasında saydığı zina ile ilgili düzenlemeyi şu şekilde yapmaktadır: Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.  Öncelikle zinanın ne olduğunu belirlemek gereklidir. Zina…

Boşanma Sebepleri

Kamusal niteliği de bulunması itibariyle evlilik birliğinin sonlandırılması anlamına gelen boşanma, tarafların insiyatifine ve iradelerine bırakılmamış, birçok ayrıntı ile düzenlenmiştir. Usul ve esasa ilişkin düzenlemeleri incelemeye boşanma sebepleri ile başlamakta fayda bulunmaktadır. Zira açıklayacağımız bu nedenlerin bulunmaması halinde zaten boşanmaya karar verilemeyecektir. Boşanma sebepleri mutlak ve nisbi olarak iki kısma ayrılmaktadır. Mutlak boşanma sebeplerinin varlığı…

Soru: Eşim internette beni aldatıyor. Boşanma davası nasıl neticelenir?

Sayın Ali Rıza’nın sorusu: Eşimi internette erkeklerle cinsel yazılar yazarken yakaladım ve de kaydettim. Bana boşanma davası açtı. Sonucu ne olur? Kız çocuklar kime verilir? Cevap: Dosyanın tümünü görmeden yorum yapmak mümkün değil Sayın Ali Rıza. Belirttiğiniz yazışmaları davada kullanabilirsiniz ancak şüphesiz ki bunların değerlendirilmesi, mahkeme makamına aittir. Çocukların velayetlerinin kime verileceği  konusunda ise yine…

Soru: Eşimin ailesiyle sorunlarım var. Hakimin müdahalesini talep edebilir miyim?

Sayın Ebru’nun sorusu: Eşimin ailesi 4 yıldır benimle görüşmüyor. Ben kesinlikle saygıda kusur etmediğim, suçsuz olduğum halde eşim boşanmamız gerektiğini düşünüyor. Kesinlikle boşanmak istemiyor. Başka hiçbir sorunumuz yok ama mantıklı olanın bu olduğunu söylüyor. İşin içinden çıkamıyoruz. Boşanmak için değil de bu sorunumuzun çözümü için hakimin müdahalesini isteyebilir miyiz? Cevap: Sayın Ebru, evlilik birliği içerisinde…

Evlenme ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Evlenme ile Türk Vatandaşlığını Kazanabilmek için Gerekli Şartlar Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanmak, evlenmenin salt kendisiyle mümkün değildir. Yani evlenme anında yabancı kişi, Türk vatandaşı olmaz. Ancak evliliğin üç yıldan beri devam ediyor olması halinde yabancı eş, Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunma hakkına sahip olur. Başvuruda bulunmak için gerekli unsurlar kanunda sıralanmıştır: a) Aile…

Evlilik Birliği İçerisinde Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi

Türk Medeni Kanunu’na göre evlenme ile evllilik birliği kurulmuş olmaktadır. Bir sözleşme olması nedeniyle de evlilik, taraflara haklar ve sorumluluklar yükler. Temel olarak eşler, evlilik birliğinin mutluluğunu beraberce sağlamak ve varsa çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine birlikte özen göstermek zorundadırlar. Eşlerin birbirlerine sadık kalmaları ve birbirlerine yardımcı olmalarının yanısı sıra evlilik birliğinin önemli unsurlarından birisi de,…

Evlilik Birliğinin Hakimin Müdahalesi ile Korunması

Evlilik birliğinin hem taraflar hem kamu açısından önemli olması nedeniyle yasa, evlilik birliği sona erdirilmeden, var olan sorunların çözülebilmesini sağlama amacı gütmektedir. Çeşitli nedenlerle evlilikler, sıkıntılı ve sorunlu dönemler geçirebilmektedir. Örneğin eşler, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyor olabilirler. Ya da bazı önemli konularda çatışma çıkıyor olabilir. Bu ve benzeri durumlarda, evlilik birliğini bitirmeyi yani…

Aile Konutu Şerhi

Aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları mekandır. Türk Medeni Kanunu’nda tanıma sahip olmayan aile konutunun Yargıtay kararları da baz alındığı, şu nitelikleri mevcuttur: Eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, Acı, tatlı günlerini yaşadıkları, Yaşam faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları, Müşterek yaşamları için ayrılan, Aynı konutta iki tarafın da yaşama hakkını güvenceye alan, Fiilen kullanılan, Ailenin…

Nişanın Bozulması Halinde Nişan Hediyelerinin İadesi Davası

Hayatın olağan akışında nişanlıların ya da yakınlarının, diğer taraf nişanlıya hediye vermesi doğaldır. Ancak nişanlılığın evlenme dışındaki bir sebeple sona ermesi halinde, verilen bu hediyelerin akıbeti ne olacaktır? Türk Medeni Kanunu bu durumu Hediyelerin Geri Verilmesi başlıklı 122’nci maddesinde; “Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar…

Nişanlanma Nedir, Şartları Nelerdir? Nişanın Bozulması Halinde Maddi ve Manevi Tazminat Hakkı

Nişanlanma Nedir? 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu md. 118 ve devamı hükümlerce düzenlenen nişanlanma, bir aile hukuku sözleşmesidir ve hukuki işlemdir. Nişanlanma, aralarında evlenme engeli bulunmayan farklı cinsten iki kişinin karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunduğu iki taraflı bir hukuki işlemdir. Nişanlanmanın Şartları: Nişanlanma, ancak evlenme vaadiyle olur. Evlenme vaadi bulunmadığı takdirde, tarafların iradeleri nişanlanmayı doğurmaz….