Arşiv

TCK madde 53 – Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma

TCK madde 53, belli hakları kullanmaktan yoksul bırakılma isimli güvenlik tedbirini düzenlemektedir. Bu özel düzenlemeyi incelemeden önce güvenlik tedbirları hakkında kısa bilgi vermek faydalı olacaktır. Ceza Kanunun amacını açıklayan TCK madde 1, amacın gerçekleştirilmesi için ceza ve güvenlik tedbirlerinin neler olacağının kanunda yer aldığını belirtmektedir. TCK 2’ye göre ise cezalar gibi güvenlik tedbirleri de kanunda…

TCK madde 52 – Adli Para Cezası

Türk Ceza Kanunu uygulanabilecek cezaların hapis ve adli para cezası olabileceğine hükmetmektedir. TCK madde 45 – Cezalar konusunda bu ceza türleri incelenmişti. TCK madde 52 ile düzenlenen adli para cezası, mahkumiyet kararı verilen kişinin hesaplanan miktardaki parayı Devlet Hazinesine ödemesidir. İfadedeki adli sözcüğü, idari para cezasının da hukukumuzda yer alması nedeniyle vardır. Adli para cezası…

TCK madde 51 – Hapis Cezasının Ertelenmesi

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51’nci maddesi ile düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi, ifade olarak özellikle hukukçu olmayanlar için karışıklığa sebep olmaktadır. Zira erteleme, sonraya bırakma demektir. Ertelenen, ilgili sürenin sonunda uygulama alanı bulur. Örneğin 5275 sayılı yasanın 17’nci maddesi, hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesini düzenlemektedir. Bu maddede belirtilen şartların bulunması halinde cezanın infazı ertelenebilmektedir. Ancak cezanın…

TCK madde 50 – Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar

TCK madde 50 ile düzenlenen kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi müessesesi, hem TCK madde 2’deki hem CGTİK madde 3’teki hükümlünün ıslahını, sosyalleşmesini, üretkenliğini, vb amaçları karşılama açısından önemli bir düzenlemedir. Cezalandırmada intikam alma yerine faydacılığın ön plana çıkartıldığı ceza sistemimizde hapis cezası vermekten kaçınılmaktadır. TCK 50 de, kısa süreli hapis cezalarının, mevcut halleriyle…

TCK madde 49 – Süreli Hapis Cezası

Türk Ceza Kanunu cezaları, hapis ve adli para cezası olarak düzenlemiştir. Hapis cezaları, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (TCK 47), müebbet hapis cezası (TCK 48) ve süreli hapis cezası olarak üçe ayrılmaktadır. TCK 49‘da ise süreli hapis cezaları ile ilgili düzenlemeye yer verilmektedir. Süreli hapis cezası, suç tipine göre süresi değişen ve infaz kurumunda geçirilmesi gereken…

TCK madde 48 – Müebbet Hapis Cezası

Müebbet hapis cezası, hapis cezasının hükümlünün hayatının sonuna kadar devam etmesidir. Yani herhangi bir suçtan müebbet hapis cezası alan suçlu, TCK madde 48‘e göre hayatının sonuna kadar hapis cezasını çekmeye devam edecektir. Ancak yazı içeriğinde görülebileceği üzere koşullu salıverilme halinde bu kural uygulanmayacak ve hayatı sona ermeden hükümlü cezaevinden çıkabilecektir. Türk Ceza Kanunu 48‘de düzenlenen…

Küçükçekmece Avukat ve Hukuk Bürosu

İstanbul ilinde bulunan Küçükçekmece, 800.000’i aşkın nüfusuyla en büyük ilçelerden biridir. İstanbul’un birçok ilçesinde adliye bulunmazken, yoğun nüfusu nedeniyle ilçede Küçükçekmece Adliyesi mevcuttur. Küçükçekmece haricinde bu adliye Başakşehir ve Avcılar ilçelerine de hizmet vermektedir. Örneğin Avcılar’da gerçekleşen bir suçla ya da bir boşanma davasıyla ilgilenecek olan adliye Küçükçekmece Adliyesi’dir. Ancak bu adliyede iş mahkemesi bulunmaması…

TCK madde 47 – Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca ceza infaz kurumunda sıkı güvenlik rejimi ile tutulmasıdır. Ölüm cezasının kaldırılması nedeniyle oluşan boşluk, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile doldurulmaya çalışılmıştır. Zira müebbet hapis cezası verilen suçlardan daha ağır suçlar için verilebilecek bir ceza bulmak gerekmiştir. Temelde müebbet hapis cezası ile farkı yokmuş gibi gözükse de, hem hapis…

TCK madde 46 – Hapis Cezaları

Hapis cezası, hükümlünün ceza infaz kurumunda hükmedilen süre boyunca tutulmasıdır. TCK madde 46 hapis cezalarını saymakla yetinmiş, hapis cezasının ne olduğunu açıklamamıştır. Zira hapis cezası, cezanın infazı ile tanımlanabilir. Hapis cezasının infazının nasıl gerçekleştirilecek ise 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile belirlenmektedir. İlgili kanunun 6’ncı maddesi hapis cezalarının infaz rejimini düzenler….

TCK madde 45 – Cezalar

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 45 cezaları düzenlemektedir. Bilindiği üzere TCK’daki yaptırımlar, ceza ve güvenlik tedbirleridir. Ceza, suç işleyene uygulanan ve suçun karşılığı olan yaptırımdır. Ceza teorilerine göre birçok amaca hizmet ettiği varsayılsa da cezanın temel amacı üzüntü ve sıkıntı vermektir. Modern toplumlarda bu, mahrum bırakılarak yapılmaya çalışılmaktadır. TCK 2‘ye göre nasıl ki suçlar…