Arşiv

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası

Çocukla kişisel ilişki kurulması davası, velayeti kendisine bırakılmayan ebeveynin çocukla görüşme düzeninin belirlenmesini istediği davadır. Türk Medeni Kanunu (TMK) madde 182/1 ve 323 konuyla ilgili düzenlemelere sahip yasa hükümleridir. Çocuklar bakımından ana babanın haklarını düzenleyen ve hakimin takdir yetkisini belirleyen TMK madde 182, boşanma ya da ayrılık kararı verirken ana ve babanın çocuk ile olan…

Kripto Para Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler ve Yasaklar

Ödemelerde Kripto Para Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Bir süredir kripto paralarla ilgili düzenleme yapılması bekleniyordu. Çıkan yönetmelik oldukça dar kapsamlı ancak kripto para yatırımcılarını etkileyecek nitelikte öneme sahip. Zira kripto paralarla ilgili bu yönetmelik, kripto değerlerin yapısı, işlenişi, kaydı, alımı ve satımı gibi birçok ayrıntıya değinmese de kripto…

Boşanmadan Sonra Çocuğun Annenin Soyadını Kullanmasına İzin Davası

Boşanmadan sonra çocuğun annenin soyadını kullanmasına izin davasında iznin verilip verilemeyeceği yıllar boyunca tartışılmış, soruya olumlu ya da olumsuz yönde kararlar verilmiştir. İlk derece ve Yargıtay uygulamalarında boşanmadan sonra da her halükarda çocuğun babasının soyadını taşımaya devam etmesi gerektiğine ilişkin kararlar görülmüştür. Yapılan bireysel başvurular sonucunda ise Anayasa Mahkemesi, mahkemelerce verilen bu kararların hatalı olduğunu,…

Kiralananı Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi, yani kiralananı boşaltmayı üstlenmek, kira sözleşmesine konu kiralananın kiracı tarafından belli bir tarihte boşaltılacağını ve kiraya verene teslime deceğini kabul ettiği yazılı belgedir. Kiralananı tahliye taahhütnamesi ile kiracı, borçlandırıcı bir işlem yapmış ve kiralananı teslim etme borcu altına girmiştir. Kira hukuku çoğunlukla kiracıyı koruyan hükümlerden oluşmaktadır. Örneğin kiraya veren mal sahibi, sırf kira…

Evi Terk Eden Eşe Gönderilen Eve Dön İhtarının Affetme Niteliği

Türk Medeni Kanunu madde 164’te düzenlenen ve özel bir boşanma nedeni olan terk, mutlak boşanma nedenidir. Dolayısıyla eşin evi terk ettiğinin ispatı halinde boşanma kararı verilecek, terkin evliliği çekilmez kılıp kılmadığı araştırılmayacaktır. Terke dayalı boşanma davası açılabilmesi için TMK madde 164/2, öncelikle terk eden eşe ihtar gönderilmesi gerektiğine hükmetmektedir. Bu ihtar ile evi terk eden…

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanmanın fer’ilerinden olan maddi ve manevi tazminat, boşanma davasının özenle araştırılması ve sonuca bağlanması gereken talepleri arasında yer alırlar. Boşanmada maddi ve manevi tazminat, birbirinden tamamen bağımsız ve dayanakları farklı taleplerdir. Her iki tazminat talebinin sebebinin ortaya konularak ispat edilmesi gereklidir. Boşanmaya karar veren ve kusursuz olduğunu düşünen eşin boşanırken ne kadar maddi-manevi tazminat alabileceği…

İstinaf Nedir?

İstinaf nedir sorusunun cevabı, 20 Temmuz 2016 tarihinde bölge adliye mahkemeleri yani istinaf mahkemelerinin göreve başlaması ile hayatımıza girmiştir. İstinaf, ilk derece mahkemesi tarafından verilmiş ve kesin olmayan karara karşı ikinci derece mahkemesine itiraz etmektir. Adli yargıda bölge adliye mahkemesi, ikinci derece mahkemesidir. Hukuk ve ceza davalarında istinaf kanun yoluna başvurunun mümkün olması halinde karara…

Nüfustaki Din Kaydının Değiştirilmesi veya Silinmesi Davası

Aile kütüklerinde bulunması gereken kişisel bilgilerden birisi de kişinin dinidir. Bu kural kendisini, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun madde 7/e’de göstermektedir. Nüfustaki din kaydını değiştirmek ya da bu kaydın silinmesini istemek temel insan haklarından birisidir. Önceki yasa zamanında nüfustaki din kaydının değiştirilmesi ile ilgili talepler için kişiler mahkeme kararına ihtiyaç duymaktaydı. Ancak yeni 2006 tarihli…

Soyadı Değiştirme Davası

Doğum ile kazanılan nüfus kayıtlarından birisi de kişinin soyadıdır. Ancak bazı nedenlerle insanlar soyadlarından memnun olmayabilmektedir. Bu durumda soyadı değiştirme davası gündeme gelmektedir. İnsanların soyadlarından memnun olmama nedenleri genelde: Soyadının komik olması, Soyadının kötü bir anlama gelmesi, Çocuğun babasının soyadını taşımak istememesi(Genelde bu “Babamın soyadını taşımak istemiyorum” dayanağı ile gelmektedir), Geçmişte yaşanan kötü bir olay…

Boşanma Davasını Hangi Eş Açabilir?

Boşanma davasını kim açabilir sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Bazen boşanma davası açmanın bir kusur olarak görülebileceği, bazen de karşı tarafın önce davranarak dava açması halinde geç kalınacağı gibi temelden yoksun düşünceler oluşabilmektedir. Bu nedenle konumuzda, boşanma davasını kimin açabileceğisorusuna yanıt verilmeye çalışılacaktır. Boşanma Davasını Hangi Eş Açabilir? Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, her eş boşanma davası…