İş Hukuku

Uzaktan Çalışma Nedir? Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile Getirilen Düzenlemeler

Özellikle teknolojinin ilerlemesi sayesinde birçok iş kolundaki işyeri kavramında değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişikliklerin en başında işçinin çalışmasının belli bir mekana bağlı olmaması gelmektedir. İnternet ile elde edilen uzaktan iletişim ve etkileşim, işçilere işlerini bilgisayar ve İnternet olan her yerde yapma imkanı tanımaktadır. Artık işçi işe işyerine giderek değil, bilgisayarın açma tuşuna basarak başlayabilmektedir. Bu…

Koronavirüs Döneminde İşe İade Davası Açılabilir mi?

İş güvencesinin en önemli mekanizmalarından birisi olan ve haksız bir sebeple iş akdi sonlandırılmış olan işçiye işe dönmesi için imkan tanıyan işe iade hakkı, 4857 sayılı İş Kanunu madde 20 ve 21 uyarınca kullanılabilmektedir. İşe iade davası hakkında detaylı bilgi daha önceki yazıda verilmişti. Bu konuda ise Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan özel durumda işe iade…

Özel Okullarda Çalışan Öğretmenler İşe İade Davası Açabilirler mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun işçileri koruyan en önemli düzenlemelerinden birisi işe iade davasıdır. Kanunun 18’inci maddesi, bazı özelliklerin varlığı halinde işverenin iş sözleşmesini keyfi olarak feshedemeyeceğini belirlemektedir. Aksi halde işçi, süresi içerisinde işverene karşı işe iadesini isteyebilecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işe iade davası konusunda yer vermiştik. Özetle işe iade davası açılabilmesi için, işyerinde…

Mobbing Nedir? Mobbinge Uğrayan İşçinin İstifası ve Mobbing Davası

Mobbing Nedir? Mobbing, İngilizce bir sözcüktür. Birlikte saldırma, rahatsız etme ve sıkıntı verme anlamları taşır. Mobbing için manevi şiddet teriminin kullanılması yerinde olacaktır. Her davranışın mobbing olarak görülmesi söz konusu değildir. Mobbing varlığı için işyerinde dışlanma, aşırı derecede kötü muamele gerekir. Ahlaki sınırları aşan bu iletişim sistematiktir ve düşmancadır. Kısaca mobbing nedir: İşyerinde belirli bir…

Soru – Cevap: İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

İşe iade, geçerli ya da haklı bir sebep olmaksızın iş sözleşmesi sonlandırılan işçinin, işe dönmesini sağlayan ve işçinin korunmasında en önemli koruma mekanizmalarından birini temsil eden mekanizmalardan birisidir. Şüphesiz ki işe iade davası ile işçi mutlaka işe dönmeyi elde edemez. Ancak işveren, işçinin işe iadesine yönelik mahkeme kararına rağmen işçiyi işe başlatmazsa, tazminat ödemek zorunda…

Soru: Diğer İşçilere Zam Yapıldı ama Bana Zam Yapılmadı. İstifa Edebilir miyim?

Ahmet Bey’in sorusu: Çalıştığım şirkette benimle aynı işi yapanlara Nisan ayında zam yapıldı ancan benim maaşıma zam yapılmadı. Bana ayrımcılık yapıldığını düşünüyorum. İstifa etsem kıdem tazminatı ve diğer haklarımı alabilir miyim? Yanıt: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi verdiği bir kararda, her işçinin ücretinde artış yapılmasının zorunlu olmadığına ve emsal işçilerin ücretlerine zam yapılırken diğer bir işçinin…

İş Sözleşmesi: İş Kanunu Kapsamında İş Sözleşmesinin Kuruluşu, Şartları ve Türleri

İş sözleşmesi, işveren ile işçi arasında kurulan, işin nasıl yapılacağını, ücretin ne olacağını, çalışma şartlarını, vb düzenleyen bir akittir. Yasa tarafından özel olarak düzenlenenler hariç, özel bir şekle tabi olmayan iş sözleşmelerinde yer alması gereken hususlarda bir sınırlama söz konusu değildir. Taraflar diledikleri gibi, diledikleri kadar ayrıntıya girerek, yasaya aykırı olmayan hükümleri sözleşmeye koyabilirler. Ancak…

İş Kanunu’na Hamile(Gebe) Kadınların Çalışmaları, Doğum İzni ve Süt İzni

İş Kanunu’nun hayattan kopuk olduğunu söylemek mümkün olmadığı gibi, hayatın akışına en iyi uyum sağlaması gereken kanunlardan biri olduğunu söylemek de oldukça yerindedir. Buna en iyi örneklerden birisi de hamile kadınların çalışmaları ile ilgili düzenlemedir. İş Kanunu madde 74, “Analık Halinde ve Süt İzni” başlığı ile, kadın işçilerin doğumda ve sonrasında nasıl korunacaklarını belirlemiştir. Buna…

İşyeri Devrinin İşçi Alacaklarına Etkileri ve Dava Yolları

Konuya başlarken öncelikle belirtmekte fayda var ki İş Kanunu, işyeri devrini düzenlerken işyeri devrinin yanı sıra işyerinin bir bölümünün devrini de düzenlemiştir. Buradan çıkarılacak sonuç, işyerinin yalnızca bir bölümünün devri halinde de işyeri devrine uygulanan hükümler uygulanacaktır. 4857 sayılı İş Kanunu madde 7, “İşyerinin veya bir bölümünün devri” başlığına sahiptir. Kanun maddesine göre: İşyeri ya…

İş Kanunu Kimlere Uygulanmaz, İstisnalar Nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu 1/2 maddesinde; Bu Kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. demek suretiyle, kanunun kapsamını belirlemiştir. Çizilen bu kapsama göre aynı kanunun 4’üncü maddesinde belirlenen istisnalar dışında kalan bütün işyerleri, bu işyerlerinin işverenleri, işveren vekilleri ve işçileri için…