Türk Ceza Kanunu (TCK)

TCK madde 75 – Önödeme (Türk Ceza Hukukunda)

Türk Ceza Kanununun “Dava ve Cezanın Düşürülmesi” başlıklı Dördüncü Bölümü’nde yer alan önödeme, yargılama yapılmadan failin ceza ile karşılaşmasını sağlayan, devletle fail arasındaki uzlaşmadır. TCK 75 ile düzenlenen önödemede amacın: Düşük değerli görülen suçların yargılamasından kurtularak mahkemelerin iş yükünü azaltmak, Failin adli sicilinin temiz kalmasına olanak sağlamak, Niteliği ceza olmasa da failin işlediği suç nedeniyle…

TCK madde 74 – Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi

TCK madde 74, dava ve cezanın düşmesinin ortaya çıkarabileceği sonuçlarla ilgili düzenlemeler içermektedir. Sanığın veya hükümlünün ölümü, af, dava zamanaşımı, ceza zamanaşımı, şikayetten vazgeçme, uzlaşma ve önödeme kurumları TCK 74 ile ilgilidir. Ancak TCK 74/1 sadece genel af, özel af ve şikayetten vazgeçmeye ilişkin olarak bir düzenleme getirmiştir. Fıkrada TCK madde 65 – Af, TCK…

TCK madde 73 – Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar – Şikayetten Vazgeçme

Bilindiği üzere ceza yasalarının temel varlık sebebi toplum düzenini korumaktır. Bu amaçla suç ve cezalar düzenlenmiştir. Türüne bakılmaksızın her suç topluma yönelik işlenir. Yani eşler arasında işlenen hakaret suçu da ihaleye fesat karıştırma suçu da, mağdur ve suçtan zarar görenin yanı sıra topluma karşı da işlenmiş sayılırlar. Kaldı ki bu kişiler de toplumun parçasıdır. Bu…

TCK madde 72 – Ceza Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması

Türk Ceza Kanunu dava zamanaşımı ve ceza zamanaşımının şartlarını belirlerken sürelerden bahsetmektedir. Örneğin kamu davası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl geçmesiyle düşer. TCK madde 72 ise dava ve zamanaşımı ile ilgili maddelerde yer alan sürelerin hesabı ve uygulanma yöntemini belirlemektedir. TCK madde 72/1 öncelikle, dava ve ceza zamanaşımı sürelerinin gün, ay ve…

TCK madde 71 – Ceza Zamanaşımının Kesilmesi

TCK madde 71 ile düzenlenen ceza zamanaşımının kesilmesi, cezanın infazına engel olan ceza zamanaşımı tamamlanmadan önce bu sürenin, kanunda belirtilenlerin gerçekleşmesi nedeniyle, yeniden başlamasıdır. TCK madde 68 – Ceza Zamanaşımı kesinleşmiş cezanın infazına engel olmakta. Ancak TCK 71 ceza zamanaşımı süresi dolmadan önce gerçekleşen bazı hallerde ceza zamanaşımının yeniden başlayacağını, yani bu halden önce işlemiş…

TCK madde 70 – Müsadere Zamanaşımı

Türk Ceza Kanunu madde 70, müsadeteye ilişkin zamanaşımı süresini belirlemektedir. Buna göre müsadereye ilişkin karar, ceza mahkemesinin kararının kesinleşmesinden itibaren 20 yıl geçerse, artık infaz edilemez. TCK müsadere kurumunu eşya müsaderesi ve kazanç müsaderesi olarak düzenlemiştir. Müsadereye ilişkin eşya ya da kazancın mülkiyeti zoralım ile devlete geçmektedir. Eğer müsadereye ilişkin hüküm infaz edilemezse ve karar…

TCK madde 69 – Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları

Türk Ceza Kanunu madde 69, hak yoksunluklarının devam edebileceği en son tarihi belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. Bilindiği üzere ceza yasamıza göre belirlenen güvenlik tedbirlerinden birisi TCK madde 53 – Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma düzenlemesidir. Düzenlemeye göre kasten suç işlemiş kişi, maddede belirtilen bazı hakları kullanmaktan yoksun bırakılır. TCK 53/2 bu yoksun bırakılma süresini sınırlayarak, hapis…

TCK madde 68 – Ceza Zamanaşımı

TCK madde 68 ile düzenlenen ceza zamanaşımı, mevcut bir mahkumiyet hükmünün uygulanmasını yani cezanın infazını engelleyen zamanaşımı türüdür. Dava zamanaşımında yargılama imkanı ortadan kalkarken, ceza zamanaşımında cezanın uygulanma imkanı ortadan kalkmaktadır. Cezanın infazına engel olmakla cezanın kaldırılmasının aynı olmadığına dikkat etmek gereklidir. Cezanın kaldırılması, örneğin genel af, cezanın varlığını ortadan kaldırırken ceza zamanaşımı sadece infazı…

TCK madde 67 – Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi (Ceza Hukukunda)

Türk Ceza Kanununa göre dava zamanaşımı kamu davasının, açılmamışsa açılmasına, açılmışsa düşmesine sebep olmaktadır. TCK madde 67 ise dava zamanaşımının durmasına ve kesilmesine sebep olguları düzenlemektedir. Bu düzenlemeler sayesinde, başka bir nedenle yargılamanın yapılamadığı hallerde dava zamanaşımının gündeme gelmesinin önüne geçilmektedir. Dava Zamanaşımı Süresinin Durması TCK 67’ye göre dava zamanaşımının durması, zamanaşımı süresinin dondurulması anlamına…

TCK madde 66 – Dava Zamanaşımı (Ceza Hukukunda)

Ceza hukukunda davanın düşürülmesine sebep olan önemli kurumlardan birisi TCK madde 66’da hayat bulan dava zamanaşımıdır. Dava zamanaşımı, belirlenen sürelerin geçmesi halinde devletin artık o suçla ilgili yargılama yapamaması halidir. Örneğin bir suçun işlendiği öğrenildiğinde soruşturma başlatılmış ve soruşturma sonucunda kamu davası açılmış olsun. Eğer fail kaçmış ise yargılama ilerleyemeyecektir. Bu durumda mahkeme failin gelmesini…