Medeni Hukuk

Başkasının Adını Değiştirmek için Dava Açılabilir mi?

İsim değişikliği, Türk Medeni Kanunu madde 27 ile kişilere sağlanmış bir haktır. Maddeye göre haklı sebebi bulunan kişi adının değiştirilmesini mahkemeden isteyebilecektir. İsim değişikliği davası konusunda ayrıntılı açıklanan bu talebin farklı görüntülere ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan birisi de kişinin, annesinin, babasının, dedesinin, anneannesinin, vb adını değiştirmek istemesidir. Acaba haklı bir sebebi bulunan kişi, başka birinin adının…

Sabıkası Olan Adının Değiştirilmesini İsteyebilir mi?

Türk Medeni Kanunu madde 27, adın değiştirilemsinin istenebilmesi için haklı bir sebebin mevcut olmasının şart olduğuna hükmetmektedir. Aynı madde, değişiklikle ilgili karar verildiği takdirde kararın nüfus siciline kaydedileceğini ve değişikliğin ilan edileceğini belirtmiş, adın değiştirilmesi ile kişisel durumun değişmeyeceğine hükmetmiştir. İsim değişikliği davası başlıklı konuda ayrıntılı incelenen ad değiştirme ile ilgili olarak karşılaşılan bir soru,…

Çocuğun Ergin Kılınması İştirak Nafakası Ödenme Yükümlülüğünü Kaldırır

Türk Medeni Kanunu madde 182/2, boşanma davasının boşanma ile sonuçlanması halinde çocuğun velayeti kendisine bırakılmayan eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğuna hükmetmiştir. Bu konuda İştirak Nafakası konusunda ayrıntılı işlenmişti. İştirak nafakası ödeme yükümlülüğü altında anne ya da babanın işbu sorumluluğu ne zamana kadar devam edecektir? Katılım nafakası süresiz değildir. Çocuk…

İsim Değişikliği Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan ad üzerindeki hakların kullanım alanlarından birisi de isim değişikliği davasıdır. Davada talepçi, adının başka bir adla değiştirilmesini istiyor olabileceği gibi, mevcut adından önce ya da sonra gelmek üzere farklı bir adın, ismine eklenmesini istemiş olabilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Çekişmesiz Yargı İşleri” kenar başlıklı 382’nci maddesinde çekişmesiz yargının…

Ahzu Kabz Yetkisi Nedir? Verilmesi Riskli midir?

Avukatların müvekkilini dava, icra takibi ve diğer işlerde temsil edebilmeleri için bu işlemler için yetkili kılınması gereklidir. Yetkili kılacak olan müvekkil iken, yetkili kılınan avukattır. Bu yetkiyi ortaya koyan belgeye ise noterler tarafından düzenlenen vekaletname denilmektedir. Genel ve özel vekaletname olarak ikiya ayrılan vekaletnamelerde genel vekaletname, tüm dava ve işlerin takibi için yetki verildiği belirtilir….

Babalık Davası Nedir, Şartları Nelerdir, Zamanaşımı Ne Kadardır?

Babalık Davası ile İlgili Genel Bilgiler Babalık davasının konusu, Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kısım birinci bölüm birinci ayırımında kendisine yer bulan, baba ile çocuk arasındaki soybağıdır. Baba ile çocuk arasındaki soybağı yani babalık üç yolla kurulabilir. Bunlar: Kişinin, çocuğun annesi ile evli olması, Kişinin çocuğu tanıması, Hakimin soybağına ilişkin karar vermesi. Babalık Davasında Yetkili ve…

İsim Değiştirme Davası ve Sonuçları (2017 Kanun Değişiklikleri ile Birlikte Adın Değiştirilmesi Davası)

İsim, insanlar için en basit, özel ve birincil tanımlanma yoludur. Kişinin, toplum içerisindeki sosyal ilişkileri üzerinde büyük etkiye sahip isminin ne olacağına, ismini doğumunda elde etmesi nedeniyle, karar veremiyor oluşu sorunları da yanında getirmektedir. Özellikle rahatsız edici ya da olumsuz anlamlar taşıyan adları taşımak, isim sahipleri için büyük bir zulme dönüşebilmektedir. Bunun bir eziyete dönüşmediği…

Soru: Dava Nasıl Açılır?

En temel esasta davalar, hukuk ve ceza davaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Ceza davaları suç duyurusu ile başlarken, hukuk davaları başvuru ile başlar. Ceza davaları ile bilgiye bir diğer yazıda değineceğimizi belirterek, hukuk davalarının nasıl açıldığı konusunda bilgilere bu yazıda yer vereceğiz. Bu yazıda sadece, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi davalardan bahsedilecektir. Dava açmak, mahkemeden bir hakkın…