Dosyalar

Avukatlar için Mesleki Mazeret Dilekçesi Örneği

Avukat, avukatlığın sorumluluk mesleği olması nedeniyle tüm işlerini bizzat takip etmek zorundadır. İmza attığı her dilekçenin içeriğinden sorumlu olduğu gibi yargılamanın her aşamasındaki işlemleri de kendisi takip etmelidir. Avukatın işinin sırf duruşma ve dilekçe yazmaktan ibaret olmadığı ise açıktır. Bazen bir müvekkille görüşmek, bir duruşmadan daha önemli olabilir. Hatta bir meslekle ilgili bir etkinliğe katılmak…

Avukatlık Sözleşmesi Örneği

Avukatlık sözleşmesi, hukuki yardım alan iş sahibi ile avukat arasında işin kapsamını ve ücret konularını düzenleyen sözleşmedir. Sözleşmenin konusu hukuki bir mesele olmalıdır ve avukatlık mesleği ile bağdaşmalıdır. Avukatlık sözleşmesi yazılı ya da sözlü yapılabilir. Ancak sözlü yapıldığı takdirde ileriki safhalarda özellikle ücret hususunda uyuşmazlık çıkabilmektedir. Bu nedenle avukatlık mesleğine yeni başlayan meslektaşlarımıza, ilk işlerinden…

TMK 166/3 – Anlaşmalı Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu, evlenmeyi düzenlediği gibi, evliliği sona erme nedenlerinden birisi olan boşanmayı da düzenlemiştir. Boşanma sebepleri, kanunun ikinci bölümünde yer almaktadır. Yasa öncelikle özel boşanma nedenlerini saymış, son olarak da genel boşanma nedeni olan evlilik birliğinin sarsılmasınının unsurlarını ortaya koymuştur. Anlaşmalı boşanma, bu genel boşanma sebepleri maddesinin üçüncü fıkrasında yer bulmaktadır. Madde metni şu…