Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

Yazılma Tarihi:
Güncellenme Tarihi: 2014-12-10

Yasamız, özel boşanma sebepleri arasında sayılan haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma ile suç işleme nedeniyle boşanmayı aynı maddede düzenlemiştir. Madde metnine göre eşlerden birisi haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu duruma neden olan eş işe yaşamak, diğer eşten beklenemez hal alırsa, diğer eş süreye bağlı olmaksızın boşanma davası açabilir.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedir?

Haysiyetsiz hayat sürme ile kastedilen, toplumun ahlaki nitelemelerine göre şeref, haysiyet, namus, gibi kavramlara aykırı şekilde yaşamaktır. Soyut kavramlar olmaları nedeniyle her olayın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak genel kabulle, toplumca kabul edilmeyen çalışma hayatı(genelev işletmek gibi) ya da uyuşturucu bağımlısı olmak, kumarbazlık, eşi dışındaki erkeklerle düşüp kalkmak, gibi özellikler haysiyetsiz hayat sürme olarak belirtilmektedir.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sürekli Olmalıdır

Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, haysiyetsiz hayat sürmenin süreklilik arzetmesi gerekliliğidir. Bir defa kumar oynanmasının, haysiyetsiz hayat sürme olarak ortaya konması mümkün olmayacaktır.

Ortak Yaşamın Mümkün Olmaması

Ayrıca iddia olunan durum sebebiyle, bu işle yaşamak diğer eşten beklenememelidir. Affetmenin, haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası açılmasında önemi bulunmamaktadır. Ancak yorumla, ortak hayatın devam edebildiği savı ortaya konabilir.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Davasında Çocuğun Velayeti

Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle ile açılacak boşanma davası kabul edilirse, ortak çocuğun velayeti, haysiyetsiz hayat süren eşe verilmeyecektir.

İstanbul Barosu levhasına kayıtlı olarak Avcılar, İstanbul'da hukuki faaliyetlerine devam eden Av. Erdem Akçay tarafından oluşturulmuş içeriğin izinsiz kopyalanması yasaktır. Alıntı yapılırken kaynak gösterilmesi gereklidir. Yazar hakkında bilgi için Hakkımızda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.