TCK madde 70 – Müsadere Zamanaşımı

TCK 70, eşya ve kazanç müsaderesi kararlarının en geç ne zaman infaz edilebileceğini düzenlemiş, müsadereye ilişkin bir zamanaşımı süresi belirlemiştir. Buna göre ister gerçek kişi ister tüzel kişi hakkında olsun eğer bir eşya ya da kazanç müsaderesi kararı varsa, bu kararın kesinleşmesinden itibaren 20 yılın dolması halinde artık hüküm infaz edilemez ve müsadere uygulanamaz. Aşağıda eşya müsaderesi ile ilgili özel durum açıklanmaya çalışılmıştır.

TCK madde 70 – Müsadere Zamanaşımı

Türk Ceza Kanunu madde 70, müsadeteye ilişkin zamanaşımı süresini belirlemektedir. Buna göre müsadereye ilişkin karar, ceza mahkemesinin kararının kesinleşmesinden itibaren 20 yıl geçerse, artık infaz edilemez. TCK müsadere kurumunu eşya müsaderesi ve kazanç müsaderesi olarak düzenlemiştir. Müsadereye ilişkin eşya ya da kazancın mülkiyeti zoralım ile devlete geçmektedir. Eğer müsadereye ilişkin hüküm infaz edilemezse ve karar kesinleştikten sonra 20 yıl geçerse, artık müsadereye dair hüküm infaz edilemeyecektir. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir husus kendini TCK madde 54 – Eşya Müsaderesi (Zoralım) dördüncü fıkrada göstermektedir. Zira fıkra “Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir.” şeklinde düzenlenmiş olup, belirtilen özelliği taşıyan bir eşyanın zamanaşımı nedeniyle müsadere edilmemesi doğru olmayacaktır. Yasayı hazırlayan 20 yıllık sürede eşyanın yok olma ihtimalini ve artık bunun müsaderesi ile uğraşmanın anlamsız olacağını düşünmüş olabilir ancak bunun aksi bir hal de pekala mkündür. Bu nedenle TCK 54/4, TCK 70 kapsamı dışında tutulmalıdır. Bu yapılmazsa, 20 yıl geçtikten sonra bile ilgili eşya yeni bir yargılamaya konu edilerek müsadere edilmelidir.

TCK 70

Müsaderede zamanaşımı
Madde 70- (1) Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten sonra infaz edilmez.

Sık Sorulan Sorular

Eşya ya da kaznaç müsaderesine dair hüküm, kararın kesinleşmesinden itibaren 20 yıl geçmesiyle infaz kabiliyetini kaybeder.

TCK 70 gerçek ya da tüzel kişilerle ilgili bir ayrım yapmadığına göre müsadere zamanaşımı tüzel kişilerle ilgili müsadere kararları için de geçerlidir.

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TCK madde 70 – Müsadere Zamanaşımı" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.