Evlenme ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Evlenme ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Evlenme ile Türk Vatandaşlığını Kazanabilmek için Gerekli Şartlar

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanmak, evlenmenin salt kendisiyle mümkün değildir. Yani evlenme anında yabancı kişi, Türk vatandaşı olmaz. Ancak evliliğin üç yıldan beri devam ediyor olması halinde yabancı eş, Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunma hakkına sahip olur. Başvuruda bulunmak için gerekli unsurlar kanunda sıralanmıştır:

a) Aile birliği içinde yaşama,

b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,

c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,

Eğer başvurudan sonra Türk vatandaşı olan eş ölmüş ise, (a) aranmaz.

Bir diğer husus ise, evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde oluşacak durumdur. Eğer yabancı eş, evlenmede iyiniyetli davranmışsa, Türk vatandaşlığını kazanmış olması halinde bu durumu korunur.

Evlenmeden Önce Evlilik Birliği ile Bağdaşmayacak Bir Faaliyette Bulunulması Halinde Ne Olur?

Yabancı uyruklu kişi Türkiye’de hayat kadını olarak bir süre yaşadıktan sonra Türk vatandaşı ile evlenirse, 3 yıllık aile hayatından sonra Türk vatandaşlığını alabilecek midir? Bu sorunun cevabını Danıştay 10. Dairesi bir kararı ile bizlere vermektedir. Karara göre evlenme anı milat olarak kabul edilmeli ve Türk vatandaşlığı için başvuran kişinin bu andan sonraki faaliyetleri vatandaşlık alıp almaması yönünde değerlendirilmelidir. Dolayısıyla eğer yabancı kişi evlendikten sonra evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmamışsa, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmuyorsa ve evlilik fiilinde de gerçek bir evlilik ise Türk vatandaşlığını alabilecektir.

Nikah Kıyılmış Olması Yeterli midir?

Yabancı uyruklu kişi ile Türk vatandaşının evliliklerinin 3 yıl boyunca sürmüş olması yasanın aradığı husustur. Bu husus değerlendirilirken sadece nikah kıyılmış olmasına bakılmayacaktır. Bir aile hayatının varlığı ve yabancı kişinin bu aile hayatı içerisinde yer sahibi olması da beklenecektir. Örneğin nikah kıyılmış ancak aynı evde yaşanmıyorsa, örf adete uygun bir birliktelik yoksa aile hayatından söz etmek mümkün olmaz.

Kaynakça:

  • Danıştay 10. Daire 2012/9149 E. 2015/4435 K. 19.10.2015 T. Kararı
  • Danıştay 10. Daire 2012/3265 E. 2015/4437 K. 19.10.2015 T. Kararı
  • Danıştay 10. Daire 2012/5540 E. 2015/4312 K. 13.10.2015 T. Kararı
  • Danıştay 10. Daire 2012/8455 E. 2015/4050 K. 05.10.2015 T. Kararı
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "Evlenme ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.