Avukat Erdem Akçay

Evlenme ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanmak, evlenmenin salt kendisiyle mümkün değildir. Yani evlenme anında yabancı kişi, Türk vatandaşı olmaz. Ancak evliliğin üç yıldan beri devam ediyor olması halinde yabancı eş, Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunma hakkına sahip olur. Başvuruda bulunmak için gerekli unsurlar kanunda sıralanmıştır:

a) Aile birliği içinde yaşama,

b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,

c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,

Eğer başvurudan sonra Türk vatandaşı olan eş ölmüş ise, (a) aranmaz.

Bir diğer husus ise, evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde oluşacak durumdur. Eğer yabancı eş, evlenmede iyiniyetli davranmışsa, Türk vatandaşlığını kazanmış olması halinde bu durumu korunur.

Yorum Yapabilirsiniz