Ticaret Hukuku

İstenmeyen (Spam) Kısa Mesaj, Aranma, E-postalar Nasıl Şikayet Edilir?

İstenmeyen(spam) kısa mesaj gönderimleri, telefonla aramalar ve gönderilen e-postalarla ilgili olarak uzun zaman beklenen yasa 1 Mayıs 2015 itibariyle yürürlüğe girmişti. Ancak ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmemiş olması nedeniyle şikayetlerin nasıl yapılacağı netletmemişti. Konuyla ilgili olarak ayrıntılı değerlendirmeyi İstenmeyen(Spam) Mesaj, Eposta(Email) Göndermek Suç mudur? başlıklı yazıda paylaşmıştık. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerine dilekçe ile şikayette…

İstenmeyen(Spam) Mesaj, Eposta(Email) Göndermek Suç mudur?

İletişimin; hem telefon hem internet aracılığıyla kolaylaşması, yaygınlaşması ve gelişimi ile ortaya çıkan sorunların başlarında gelen istenmeyen(spam) kısa mesajlar ve epostalar(email), insanları rahatsız etme boyutunu aşarak, hayat kalitesini düşüren bir niteliğe sahip oldular. Telefona gelen kısa mesaja bakıldığında “Evrenin en iyi oto yıkayıcısı…”, “Gelin illa size kredi verelim, yemin ederiz faizsiz”, “O operatörü bırak da…

Soru: Ters İbraz Nedeniyle Ceza Alır mıyım?

Umut Bey’in sorusu: Merhaba Erdem Bey, Ters ibrazın hukuki yaptırımı nelerdir? Paypal sistemini hem alıcı hem satıcı olarak yoğun bir şekilde çok uzun bir süredir kullanmaktayım. Çok eski kullanıcılardan olduğumdan hesabımda eski müşterilerime veya arkadaşlarıma ait kredi kartı bilgileri mevcut. Vakti zamanında onlar için paypal kullanmadıkları için yaptığım satın almalar veya verdiğim hizmetler karşılığı ücret…

Ters İbraz(Chargeback) Nedir?

İngilizce adı “chargeback” olan ters ibraz; Visa ve Mastercard gibi uluslararası ödeme yöntemlerinin şartları arasında yer alan ve kart kullanıcısını korumayı amaçlayan kuraldır. Ters ibraz ile kart kullanıcısı, kartından yapılan ödemeyi, bankası aracılığıyla geri almayı amaçlar. Basit anlatımla işleyiş şu şekildedir: Kart sahibi, bankasına başvurur, Kart sahibinin bankası, ödeme çeken kişinin bankasına başvurur, Ödeme çekenin…

Soru: Senet Borcuna Kefillikte Eşin Rızası Zorunlu mudur?

Okay Bey’in sorusu: “Ahmet bey, bir arkadaşının senet borcu için kefil olarak senede imza atar ancak Ahmet Bey’in eşinden kefillik için rıza alınmamıştır ve senet günü geldiğinde senet ödenmemiş ve alacaklı protesto çekmiştir. Bu durumda, senet alacaklısı, eşi rıza vermemiş olan Ahmet Bey’e kefilliğinden ötürü icra takibi yapabilir mi? Yoksa eşten rıza alınmamış kefillik geçersiz…

Tüm Şirketler İnternet Sitesi Kurmak Zorunda mıdır?

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu madde 1524 uyarınca her sermaye şirketi, internet sitesi kurup, ilgili maddede sayılan bilgileri sitelerinde yayınlamak zorundalardı. Ancak 6335 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, internet sitesi kurup belirtilen bilgileri yayınlama zorunluluğundaki sermaye şirketlerinin kapsamı oldukça daraltılmıştır. Bu değişiklikle, internet sitesi kurma zorunluluğunda olan sermaye şirketleri, 397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca…