Arabuluculuk

Arabuluculuk Görüşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ile hukuk hayatımızda hayat bulan arabuluculuk kurumu, temelde ihtiyari yani seçimlik bir uzlaşı yoludur. Ancak kanun koyucu, işçi alacakları, iş hukukundan kaynaklanan tazminatlar, işe iade, ticari alacak ve ticari tazminatlarda dava açmadan önce arabuluculuk yolunun kullanmasını zaruri tutmuştur. Bu başvuru dava şartıdır. Dolayısıyla…

Arabuluculuk Nedir, Nelere Dikkat Edilmelidir? İşçi İşveren ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Çözüm Yolu

Arabuluculuk, “6325 sayılı Hukuk Uyumazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ve “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği” ile hukuki temelini sağlamaktadır. Yasal zemine sahip arabuluculuk çözüm yolu, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, tarafların serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarında geçerli bir yoldur. Örneğin, A şahsı, B şahsının kendisine 100 TL borcu olduğunu iddia…