Avukatlık Hukuku

Avukatlar için Mesleki Mazeret Dilekçesi Örneği

Avukat, avukatlığın sorumluluk mesleği olması nedeniyle tüm işlerini bizzat takip etmek zorundadır. İmza attığı her dilekçenin içeriğinden sorumlu olduğu gibi yargılamanın her aşamasındaki işlemleri de kendisi takip etmelidir. Avukatın işinin sırf duruşma ve dilekçe yazmaktan ibaret olmadığı ise açıktır. Bazen bir müvekkille görüşmek, bir duruşmadan daha önemli olabilir. Hatta bir meslekle ilgili bir etkinliğe katılmak…

Avukatlık Sözleşmesi Örneği

Avukatlık sözleşmesi, hukuki yardım alan iş sahibi ile avukat arasında işin kapsamını ve ücret konularını düzenleyen sözleşmedir. Sözleşmenin konusu hukuki bir mesele olmalıdır ve avukatlık mesleği ile bağdaşmalıdır. Avukatlık sözleşmesi yazılı ya da sözlü yapılabilir. Ancak sözlü yapıldığı takdirde ileriki safhalarda özellikle ücret hususunda uyuşmazlık çıkabilmektedir. Bu nedenle avukatlık mesleğine yeni başlayan meslektaşlarımıza, ilk işlerinden…