TCK 11 – Vatandaş Tarafından İşlenen Suç

TCK 11, Türk vatandaşı olan bir kimse yabancı ülkede suç işlemesi halinde Türk mahkemesinde yargılanıp yargılanamayacağını belirleyen düzenlemedir. Kişi bakımından ceza kanununun uygulanabilirliğini Türk vatandaşlarıyla ilgili olarak belirleyen TCK madde 11'de yer alan şartlara ve emsal Yargıtay kararlarına yazıd yer verilmeye çalışılmıştır.

TCK 11 – Vatandaş Tarafından İşlenen Suç

Türk ceza kanunlarının kişi bakımından uygulanması ile ilgili bir düzenleme olan TCK 11’in uygulanabilirlik şartları şunlardır:

  • Fail Türk vatandaşı olmalıdır.
  • Suç, TCK madde 13’de belirtilen suçlardan olmamalıdır. Zira bu suçlar özel önem adledilmiş suçlardır.
  • Suçun türk kanunlarındaki cezasının alt sınırı 1 yıldan az olmamalıdır.
  • Suç yabancı ülkede işlenmiş olmalıdır.
  • Fail Türkiye’de bulunmalıdır.
  • Yabancı ülke bu suçla ilgili bir hüküm vermemiş olmalıdır(yargılama devam ediyor olabilir).
  • Suç, Türkiye’de kovuşturulabilmelidir.

Bu şartların bulunması halinde yargılama Türk mahkemelerinde yapılabilecektir. Eğer suça karşılık düzenlenen cezanın alt sınırı 1 yıl hapis cezasından az ise yargılama yapılabilmesi için zarar görenin ya da yabancı hükümetin şikayeti gereklidir. Şikayet süresi ise failin Türkiye’ye girişinden itibaren 6 aydır.

Eğer yabancı ülkede yargılanan Türk vatandaşı hakkında bir hüküm verilmişse, ister beraat ister ceza, artık Türkiye’de yeniden yargılama yapılamayacaktır.

TCK 11

Vatandaş tarafından işlenen suç
Madde 11- (1) Bir Türk vatandaşı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı bir yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması ve Türkiye’de kovuşturulabilirliğin bulunması koşulu ile Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
(2) Suç, aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektirdiğinde yargılama yapılması zarar görenin veya yabancı hükûmetin şikayetine bağlıdır. Bu durumda şikayet, vatandaşın Türkiye’ye girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılmalıdır.

TCK 11 Emsal Yargıtay Kararları

“…şüphelinin iddia edilen eylemine ilişkin evvelce Kuzey Irak’ta suç duyurusunda bulunulduğu, yurtdışında yürütülen soruşturma sırasında şüpheli hakkında mahkemesince yakalama kararı ile tutuklama kararlarının verildiği, şüphelinin yurt dışındaki söz konusu soruşturma dahilinde hâlen yakalanamadığı gibi, hakkında açılmış ceza davasının da bulunmadığı, yine belirtilen soruşturma dosyasına şüphelinin şirket adına tahsil ettiği ancak şirket hesaplarına intikal ettirmediği paralara ilişkin 34 adet makbuzun sunulmuş olduğu, soruşturma sırasında ifadesine başvurulan adı geçen şirket çalışanlarından….,….,…… ve ….. nin şüphelinin şirket adına satılan arabaların paralarını şirket hesaplarına yatırmayarak uhdesinde tuttuğunu beyan ettikleri anlaşılmakla, öncelikle müştekinin ortağı olduğu şirket aleyhine işçilik alacaklarına dair …6. İş Mahkemesinde 2013/995 esasa kayden dava açtığı anlaşılan şüphelinin ifadesinin alınması, anılan mahkeme dosyasının getirtilerek incelenmesi ve dosyadaki diğer deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle şüphelinin hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik soruşturmaya dayalı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği cihetle, itirazın belirtilen nedenlerle kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir…” Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2019/9014 E., 2020/509 K., 20.1.2020

“…suçun işlendiği yerin Almanya ülkesi olması ve dosya içerisinde tercümesi yapılmış bir örneği bulunan Almanya ülkesi soruşturma evrakları içeriğine göre, sanık hakkında internet dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından soruşturma yapıldığının anlaşılması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından, aynı eylem sebebiyle sanık hakkında yabancı ülkede açılmış bir dava bulunup bulunmadığı, dava açılmış ise kesinleşmiş bir hüküm verilip verilmediği…” Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2016/3223 E., 2017/26089 K., 6.12.2017

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TCK 11 – Vatandaş Tarafından İşlenen Suç" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.