TCK 10 – Görev Suçları (Yabancı ülkede Türk memurların işlediği suçlar)

Yabancı ülkede Türkiye namına görev ya da memuriyet üstlenmiş kişi eğer bu görev ya da memuriyete ilişkin bir suç işlerse, yabancı ülkenin yargı sürecinden bağımsız olarak kişi Türkiye'de yargılanır. TCK 10 bu anlamda, yer bakımından ceza kanunların uygulanma alanını genişleten bir düzenlemedir.

TCK 10 – Görev Suçları (Yabancı ülkede Türk memurların işlediği suçlar)

TCK 10, Türk ceza kanunlarının yer bakımından uygulanmasına ilişkin genel kuralı genişleterek, yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş olanların bu işleri ile ilgili olarak işledikleri suçlarla ilgili yargılamanın Türk mahkemelerinde yapılacağına hükmetmektedir. TCK madde 10’a göre:

  • Suç yabancı ülkede işlenmelidir,
  • Suçu, Türkiye namına memuriyet veya gören üstlenmiş kişi işlemiş olmalıdır,
  • Suç, bu memuriyet veya görev nedeniyle ortaya çıkmalıdır,
  • Yabancı ülkede bu suç nedeniyle yargılama yapılmış ya da yapılmamış veya hüküm verilmiş ya da verilmemiş olması önemsizdir.

Bu şartların gerçekleşmesi halinde kişi Türkiye’de yeniden(ilk defa da olabilir) yargılanacaktır.

TCK 10’da dikkat edilmesi gereken en önemli husus, suçu doğuran fiilin memuriyet ya da görev nedeniyle ortaya çıkmasıdır. Büyükelçi çalışanının görevi sırasında işlediği suç bu maddeye dahilken, görevi ile ilgisi olmayan bir konuda trafikte tartıştığı kişiye karşı işlediği suç, TCK 10 kapsamında değerlendirilmeyecektir.

TCK madde 10’unun uygulandığı durumda fail yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte süre geçirmişse bu süre, TCK 16 uyarınca Türkiye’de verilecek cezadan mahsup edilecektir.

TCK 10

Görev suçları
Madde 10- (1) Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş olup da bundan dolayı bir suç işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak yabancı ülkede hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş bulunsa bile, Türkiye’de yeniden yargılanır.

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TCK 10 – Görev Suçları (Yabancı ülkede Türk memurların işlediği suçlar)" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.