TCK madde 56 – Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri

TCK madde 56, çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin ilgili kanunda düzenleneceğini belirtmekte yetinmektedir. Çocuk Koruma Kanunu, çocuklara özgü güvenlik tedbirlerini düzenlemektedir. Yazıda, ÇKK'daki düzenlemeler hakkında genel bilgiye, emsal bir mahkeme kararına yer verilmiştir.

TCK madde 56 – Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri

Bir yaptırım türü olarak güvenlik tedbirlerini düzenleyen Türk Ceza Kanunu, çocuklara ilişkin güvenlik tedbirlerine ilişkin düzenlemenin ilgili kanunda yer alacağını TCK madde 56’da belirtmektedir. İlgili kanun, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunudur. Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri TCK’da düzenlemediği için, Çocuk Koruma Kanununda bulunan ilgili düzenlemelere bakmak gereklidir.

Çocuk Koruma Kanununun amacı, ilk maddesinde yer almaktadır. Buna göre kanun, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. İkinci maddesinde belirtildiği üzere aynı kanun, suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usul ve esaslarını da içermektedir. ÇKK madde 11’e göre koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak anlaşılacaktır. Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin ne olduğu ise ÇKK madde 5/1’de belirtilmektedir. Fıkraya göre koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Görüleceği üzere çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, aile ortamından çocuk kopartılmadan uygulanmaya çalışılır. Çocuğun korunması amacı güden bu tedbirlerde danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında destek verilir. ÇKK madde 5/1, bu başlıkları bentler halinde açıklamaktadır.

TCK 56

Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri
Madde 56- (1) Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve ne suretle uygulanacakları ilgili kanunda gösterilir.

TCK 56 Emsal Karar

“12 – 15 yaş aralığındaki suça sürüklenen çocuk hakkında “hafif düzeyde zeka geriliği – rahatsızlığı sebebiyle hukuki anlam ve sonuçlarını algılama kapasitesinin ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azaldığı bu gerekçelerle TCK’nun 32/1 ve CMK’nun 223/3-a maddesi uyarıca CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA dair karar verilmesi durumunda yazılı şekilde TCK’nun 57/1. maddesine göre güvenlik tedbirlerine karar verilemeyeceği, bu kişiler hakkında aynı yasanın 56. maddesine göre güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı” Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi 2020/457 E.. 2020/474 K. 19.2.2020

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TCK madde 56 – Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.