TCK 28 – Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit

TCK 28, cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit nedeniyle suç işleyen kişiye ceza verilmeyeceğine hükmetmektedir. Yazıda, bu hallerin şartlarına ve emsal Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

TCK 28 – Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit

TCK 28, cebir ve şiddet ya da korkutma ve tehdit nedeniyle irade özgürlüğü sakatlanan kişiye, işlediği fiil nedeniyle ceza verilemeyeceğine hükmetmektedir. Zira sayılan baskılara maruz kalan kişinin, normalde istemeyeceği fiilleri gerçekleştirmesi mümkündür. Kullanılan sözcüklerin birbirine çok yakın ya da birbirine geçmiş anlamlar taşıması nedeniyle maddenin anlaşılması zordur. Örneğin korkutma, cebir, şiddet ve tehditin içindedir. Tehdit ise manevi cebir, yani manevi zorlamadır. Daha sadeleştirilmiş bir yazım faydalı olurdu.

TCK madde 28’nin uygulanabilmesi için:

  • Cebir ve şiddet ya da korkutma ve tehdit, karşı koyulamayacak veya kurtulunamayacak nitelikte olmalıdır. Örneğin bir boksörün, rahatlıkla defedebileceği bir şiddeti bahane ederek cezalandırılmamayı istemesi kabul görmeyecektir. Aynı zamanda bu irade özgürlüğünün kısıtlanması halinden kurtulmak da mümkün olmamalıdır.
  • Cebir ve şiddetin bulunması yeterlidir.
  • Muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehditin bulunması yeterlidir. Kanun koyucu korkutma ve tehdide, muhakkak ve ağır olma koşulunu getirmiştir. Dolayısıyla korkutmanın veya tehdidin ciddi, etkin ve sonuca ulaşabilir özelliklerde olması olayda aranacaktır. Örneğin bir hükümlünün, cezaevinde olmayan birine fiziksel saldırıda bulunma tehdidi TCK 28 kapsamında değerlendirilemeyecekken, kişinin bir başkası tarafından fiziksel saldırıya uğratılacağını söylemesi yeterli sayılabilir.

Şartların gerçekleşmesi halinde ise, bu irade bozukluğu nedeniyle suç işleyen kişiye artık ceza verilemeyecektir. İşlenmiş suçun sorumlusu ise, irade bozukluğuna sebep olan kişi olacaktır.

Cebir ve şiddet ile korkutma veya tehditin ağırlığı ile işlenen suçun orantılı olması da gereklidir. Zira, arabasının yakılacağı tehdidine uğrayan bir kişinin, bu sonuçla karşılaşmamak için bir insanı öldürmesi beklenemez.

TCK 28

Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit
Madde 28- (1) Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hallerde cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır.

TCK 28 Emsal Yargıtay Kararı

“Sanık Nermin hakkında ise; maktul ile arkadaşlığının boşanmış olduğu eşi sanık Ahmet tarafından öğrenilmesi üzerine diğer sanıkların öldürme kararı aldıkları, öldürme suçunu gerçekleştirmek amacıyla maktulün istedikleri yere gelmesini sağlamak amacıyla sanık Nermin’e telefon açtırdıkları anlaşılmakla; mevcut dosya kapsamı, sanığın beyanlarına göre sanık Nermin üzerinde karşı koyamayacağı ve sakınamayacağı ağır bir korku hali oluşturdukları, bu nedenle 5237 sayılı TCK.nun 28. maddesi gereğince sanığa ceza verilemeyeceğinin gözetilmemesi…” Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2006/3924 E. 2007/7271 K. 5.10.2007

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TCK 28 – Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.