TCK 34 – Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma

Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma başlıklı TCK 34, kişinin kusur yeteneğini ortadan kaldıran bu türde sebeplerin varlığı halinde kişiye ceza verilmesinin mümkün olup olmadığını belirlemektedir. Yazıda Türk ceza Kanunu madde 34 açıklamasına ve emsal Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

TCK 34 – Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma

TCK 34, geçici nedenle ya da alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olunan zamanda işlenen fiillerdeki kusur yeteneğini belirlemektedir. Maddenin temeli, bu hallerdeki kişinin kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle kendisine ceza verilemeyeceğidir. Ancak Türk Ceza Kanunu madde 34 bazı olaylar için, kusuru ortadan kaldıran halin öncesine bakarak cezaya hükmedilmesini olası kılar.

Kişi bazen işlediği fiilin hukuki anlam ve sonucunu algılayamaz ve davranışlarını doğru yönlendiremez. Bu duruma ise bilinçsizce veya isteği dışında girmiş olabilir. Böyle bir haldeki kişinin cezalandırılması, kusur-ceza ilişkisine uymayacaktır.

Kişinin davranışının hukuki değerini ve sonucunu değerlendirememesine uyku, kimyasal gazlar, uyuşturucu maddeler, sistematik hastalıklar gibi etkenler yol açabilir. TCK 34, sayılı olmayan geçici bir nedenle ya da istem dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle kusur yeteneğini kaybeden ya da bu yeteneği önemli ölçüde azalan kişiye ceza verilmeyeceğine hükmetmiştir. Dikkat edilmesi gereken, alkol ya da uyuşturucu maddenin istemeden, yanılarak ya da zorla alınmış olması gerekliliğidir. Eğer kişi bu hale gönüllü olarak sebep olmuşsa kusur durumu araştıracak, kastın ya da taksirin bulunup bulunmadığı değerlendirilecektir. Örneğin isteyerek sarhoş olmuş kişi tedbirsiz ve dikkatsiz davranarak trafiğe çıkıp birinin ölümüne sebep olmuşsa, taksirle hareket etmiş sayılacaktır. Zira sarhoşluğu, kusur yeteneğini kaldırmış sayılmamaktadır.

TCK 34

Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma
Madde 34- (1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez.
(2) İradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen kişi hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

TCK 34 Emsal Yargıtay Kararları

“…orak hücre anemi hastası olan ve antisosyal kişilik bozukluğu bulunan sanığın, hastalığı sebebiyle kullanmak zorunda olduğu ilaçları kullanamadığından dolayı ağrılarının arttığını ve ağrılarının etkisiyle suçu işlediğini ileri sürmesi karşısında; sanığın tedavi evrakları ve dava dosyasıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek, Gözlem İhtisas Dairesi’nde müşahade altına aldırılması, suçu işlediği tarihte ve halen akli durum ve cezai ehliyeti konusunda 5237 Sayılı T.C.K.nun 32 ve 34. maddeleri kapsamında 4. İhtisas Kurulu’ndan rapor aldırılması…” Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2011/3181 E. 2011/5977 K. 17.10.2011

“Sanığın, uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etmesi ve … Baştabipliği’nin … tarihli yazısında “Karışık madde kullanımı + Antisosyal Kişilik Bozukluğu” tanısıyla olay öncesinde anılan hastanede tedavi gördüğünün belirtilmiş olması karşısında; 5237 sayılı TCK’nın 32 ve 34. maddeleri ışığında, sanığın suç tarihinde işlediği eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinde tamamen ya da önemli derecede azalma olup olmadığı araştırılıp, yöntemince raporla saptandıktan sonra sonucuna göre, sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması…” Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2010/25993 E. 2011/6572 K. 3.5.2011

“…uyuşturucu madde bağımlısı olması sebebiyle suç tarihinde krize girmesi sebebiyle hırsızlık eylemini gerçekleştirdiğini ileri sürmesi ve dosya içerisinde bulunan adli sicil kaydında da bu iddiasını destekler mahiyetteki hükümlülüklerinin bulunduğunun anlaşılması karşısında, 5237 Sayılı T.C.K.’nun 32 ve 34. maddeleri ışığında, sanığın suç tarihinde işlediği eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinde önemli derecede azalma olup olmadığı araştırılıp, yöntemince raporla saptanarak…” Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2010/15257 E. 2011/5527 K. 18.4.2011

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TCK 34 – Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.