Aile Mallarının Korunması Davası

Aile Mallarının Korunması Davası

Aile mallarının korunması davası ile ilgili kanun maddelerinden birisi olan Türk Medeni Kanunu madde 194’te Aile Konutu Şerhi açıklanmıştır. İlgili bağlantı ile, aile konutu şerhi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Aile mallarının korunması davası ile ilgili bir diğer kanun maddesi, “Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması” başlıklı Medeni Kanunu madde 199’dur:

MADDE 199.- Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.

Hakim bu durumda gerekli önlemleri alır.

Hakim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, re’sen durumun tapu kütüğüne şerhedilmesine karar verir.

Madde metninden de anlaşılabileceği üzere aile mallarının korunması davası şu hususları barındırır:

  • Davanın dayanağı, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin gerekliliğidir.
  • Eşlerden birinin talebi bulunmalıdır.
  • Hakim, bir malvarlığı değeri belirleyecektir.
  • Belirlenen malvarlığı değeri ile ilgili tasarruflar, davacının rızasıyla yapılabilecek hale gelecektir.
  • Hakim, dava sürecinde gerekli önlemleri alır.
  • Eşlerden birinin taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması halinde durum, mahkeme re’sen tapu kütüğüne şerhedilmesine karar verir.

Davada Dikkat edilmesi gerekenler:

  • Ailenin ekonomik varlığının tehlikede olduğu ve/veya davalının evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçındığı ispatlanmalıdır.
  • Davacı, sınırlandırılma istediği malvarlığını açıklamalı ya da hakim açıklattırmalıdır.
  • Sınırlama, somut olmalıdır.
  • Sınırlama, ölçülü olmalıdır.

Aile Mallarının Korunması Davasında Alınan Karar Süresiz midir?

Aile mallarının korunması davasında alınan karar, şüğhesiz ki süresiz değildir. Süreyi, TMK madde 200 belirlemektedir. Maddeye göre hakim, koşullar değiştiğinde, eşlerden birinin talebi üzerine kararında gerekli değişiklikleri yapar ya da sebebi sona ermişse alınan önlemi kaldırır.

Kategori: Aile Hukuku
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "Aile Mallarının Korunması Davası" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.