Avukat Erdem Akçay

Aile Konutu Şerhinin Terkini(Kaldırılması) Davası

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Haziran 13, 2017

Toplumun temel yapı taşı olarak görülen ailenin korunması, özellikle de taşınmazın maliki olmayan ya da kira sözleşmesine taraf olmamış eşin, için Medeni Kanun’nu aile konutu ile ilgili düzenlemesi oldukça önemlidir. Aile Konutu hakkında detaylı bilgiye önceki yazılarımızda yer vermiştik. Aile konutu şerhinin nasıl koyulacağı hususundan sonra, bir de bu şerhin nasıl kaldırılacağı hususu önemlidir.

Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması:

Aile konutu şerhi tapu dairesine başvurarak konulmaktadır. Şerhin kaldırılması da yine aynı yöntemle, ilgili tapu dairesine başvuru ile gerçekleşir. Ancak bununla ilgili bazı şartlar mevcuttur:

  • Aile konutu şerhi, taşınmazın sahibi olmayan eşin talebiyle konulmuşsa, yine o eşin talebiyle kaldırılır,
  • Eşler birlikte başvurarak şerhi koydurduysa, birlikte başvurarak ya da lehine şerh verilenin talebiyle şerhi kaldırabilirler,
  • Taşınmazın ortağı iki eş ve şerh bir eşin talebiyle koyulmuşsa, eşlerin beraber başvurusuyla ya da lehine şerh verilenin başvurusu ile şerh kaldırılır,
  • Taşınmazın sahibi aile konutu şerhini koydurmuşsa, diğer eşin talebi ya da oluru ile şerh kaldırılır,
  • Eşlerden birinin vefatı halinde diğer eşin talebi ile şerh kaldırılır,
  • Aile konutunun terkinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı ile aile konutu şerhi kaldırılır,
  • Kesinleşmiş boşanma kararı veya evliliğin iptaline ilişkin kesinleşmiş kararın sunumu halinde şerh kaldırılır,
  • Aile konutunun değiştiğini gösterir, yeni bir aile konutu edinildiğine ilişkin kaydın ortaya konması halinde sahip olan eşin talebiyle şerh kaldırılır,

Aile Konutu Şerhinin Terkini Davası:

Yukarıda bahsedilen yöntemlerle aile konutu şerhi kaldırılamıyorsa, örneğin muvafakata bağlı olmasına rağmen eş muvafakat vermiyorsa, şerhin kaldırılmasını isteyen taraf bir dava ikame etmek zorunda kalacaktır. Dikkat edilmesi gereken husus, aile konutu şerhinin terkini davasında, söz konusu konutun aile konutu niteliğine ya hiç sahip olmadığının ya da bu niteliğinin sonlandığının ispatının gerekeceğidir. Aksi halde, sırf malik istiyor diye aile konutu şerhinin dava ile kaldırılabilmesi mümkün değildir.

Kategori: Aile Hukuku

Yorum Yapabilirsiniz