Ayrılık Davası Şartları ve Sonuçları

Türk Medeni Kanunu, boşanma davası açmaya hakkı olan eş için bir diğer yol daha düzenleyerek bu eşin dilerse ayrılık davası da açabileceğini ve evliliği sona erdirmeden tarafların ayrı yaşamalarına imkan tanınmasını talep edebileceğini belirlemiştir. Metinde ayrılık davasının ne olduğu, şartları ve sonuçları değerlendirilmiştir.

Ayrılık Davası Şartları ve Sonuçları

Ayrılık Davası Nedir?

Ayrılık davası, evliliklerinde sorunlar bulunan ancak evliliklerini boşanma ile sona erdirmek istemeyenler eşlerin başvurdukları ve belirli süre ayrı yaşanması yönünde karar verilmesi talepli bir davadır. Ayrılık davası, boşanmak istemeyen ama beraber de yaşamak istemeyen eş için düşünülmüş bir yoldur. Davada amaç, evliliğin devamını sağlayabilmek için eşlere zaman tanınmasından ibarettir. Günümüzde geçerliliği çok bulunmasa da ailenin korunmasını amaçlayan kanun koyucu, ayrılık ile ilgili hükümlere medeni kanunda yer vermiştir. Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma dilerse de ayrılık davası açabilir. Dolayısıyla kanun, ayrılık davası açılabilmesi için boşanma davası açmaya hakkın bulunmasını zorunlu kılmıştır. Aksi takdirde dava reddolunacaktır.

Ayrılık davası dayanağını TMK madde 167’den almaktadır. Kanun metnine göre boşanma davası açmaya hakkı olan eş, boşanmanın yanı sıra ayrılık talebinde de bulunabilir. Dikkat edilmesi gereken husus, ayrılık davası açacak eşin, boşanma davası açmaya hakkının bulunması gerekliliğidir.

Açılan ayrılık davasında hakim, boşanma için gerekli şartların oluştuğuna kanaat getirmek zorundadır.

Ayrılık davası neticesinde ayrılığa karar verilirse, bir süre belirlenir. Bu süre, 1 yıl ile 3 yıl arasında bir süredir. Süre tamamlandığında karar kendiliğinden ortadan kalkar. Ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davasında olduğu gibi, belirlenen sürenin sonunda ortak hayat hala kurulamamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Ayrılık talep edilen davada hakim ya davayı reddeder ya da kabul eder ve ayrılığa karar verir. Hakim, boşanmaya karar veremez.

Ayrılık Davasının Şartlar ve Sonuçları

Ayrılık davası açılabilmesi için davayı açacak eşin boşanma davası açmaya hakkı olmalıdır. Ancak bu durumda boşanma talebinde bulunabileceği gibi sadece ayrılık da isteyebilir. Ayrılık istediği takdirde dava, ayrılık davası olacaktır.

Ayrılık Davasında Geçici Önlemler

Ayrılık davası açılması halinde hakim davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alacaktır. Şüphesiz tarafların da tedbir nafakası, müşterek konutun kullanımının kendisine bırakılması gibi kararlar alınmasını talep etme hakları vardır.

Ayrılık Kararının Süresi Var mıdır?

Ayrılık kararı, TMK madde 171 uyarınca, 1 yıldan 3 yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Hakim, mevzuattaki süreyle bağlıdır. Örneğin mahkeme, 6 ay ayrılığa karar veremeyecektir.

Ayrılık Süresinde Çocuğun Velayeti

Ayrılık davasında ayrılığa karar veren hakim, çocuğun velayetinin kime bırakılacağına ve velayeti alamayan eşin çocukla ne sıklıkla görüşeceğine yönelik de karar verecektir.

Ayrılık Nasıl Sonuçlanır?

Ayrılık kararı, verilen hükümde belirlenen sürenin bitimi ile kendiliğinden sona erer. Bu halde eşlerden birisi, eğer ortak hayat yeniden kurulamamışsa boşanma davası açabileceklerdir. Dikkat edilmesi gereken bir husus, açılacak boşanma davasında, hem ayrılık davasının içeriği hem de ayrılık süresinde ortaya çıkan olayların beraber değerlendirilecek olmasıdır.

Ayrılık Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Ayrılık davasında yetkili mahkeme, boşanma davasında olduğu gibi, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri beraber oturdukları yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise aile mahkemesidir.

Kategori: Aile Hukuku
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Yorumlar

 • Selim K* diyor ki:

  Ayrılık davasında aslında tek tarafın isteği yeterli olmalıdır. Çünkü ortadan kalkan bir şey zaten yok. Beraber yaşamak isteyen eşin gerçekten ayrılmaya hakkı var mı diye araştırmak çok da mantıklı değil. Eğer diğer eş ayrılık yerine boşanmak istiyorsa, artık ayrılık kararı verilememeli.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Bizce de tek tarafın talebi yeterli olmalı ancak ayrılığın süresi, aile giderlerine katılım gibi konuların araştırılması yine de gerekecektir.

 • Ahmet D*** diyor ki:

  Annenin evi terk ettiği ve ortak konuta dönmediği durumda da ayrılık davası açılabilmelidir. Babanın çocukları ile kişisel ilişki kurabilmesi için ve dahi bu dilekçenin kabul edilmesi için bu olmalıdır.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Teşekkürler görüş için. Eşlerden birinin evi terk etmesi halinde ayrılık davası açılması mümkündür. Açılacak ayrılık davasında ya da hakimin müdahalesi talepli bir dava ile çocuklarla kişisel kurulması konusunda tedbir istenebilir.

 • selin * diyor ki:

  -Hangi sebeplerle açılan boşanma davalarında “ayrılık kararı” verilmektedir?
  -Ayrılık kararında özel boşanma nedenlerine dayanan davalarla genel boşanma nedenlerine dayanan davalar bakımından farklı kararlar verilmekte midir?

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "Ayrılık Davası Şartları ve Sonuçları" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.