Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Yazılma Tarihi:
Güncellenme Tarihi: 2015-01-14

Türk Medeni Kanunu tarafından hükmedilen özel boşanma sebeplerinden olan akıl hastalığı nedeniyle boşanma, kanunun 165’inci maddesinde anılmaktadır:

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Yasaya göre akıl hastalığı sebebiyle boşanmanın gerçekleşebilmesi için şu şartların olayda var olması gereklidir:

  1. Eşlerden biri, evlilik birliği içerisinde akıl hastalığına yakalanmış olmalıdır.
  2. Ortaya çıkan akıl hastalığı, diğer eş için çekilmez halde olmalıdır. Bu durumun tespiti mahkemece yapılabilecektir.
  3. Akıl hastalığı, iyileşemez seviyede bir hastalık olmalıdır. Tedavi ile geçmesi mümkün olan akıl hastalıkları dayanak olarak gösterilip akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılamaz.
  4. Akıl hastalığının geçmesinin mümkün olmadığı, resmi sağlık raporu ile ortaya konulmalıdır. Kişilerin beyanları yeterli görülemez.
  5. Davayı açma ehliyeti bulunan taraf, akıl hastası olmayan eştir.

Akıl hastalığı, evlenmeden önce ortaya çıkmışsa ne yapılabilir?

Akıl hastalığı evlenmeden önce ortaya çıkmışsa, evlenme mutlak butlanla sakattır. Dolayısıyla iptali istenebilecektir.

Akıl hastalığı bulunan eşe karşı, diğer sebeplerle boşanma davası açılabilir mi?

Yasada belirtilen diğer boşanma sebepleri, temyiz kudretinin varlığı halinde ortaya çıkabilir. Bir akıl hastasının, bu sebeplerde belirtilen davranışlara uygun davranması beklenemeyeceğinden, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılmalıdır.

Diğer hastalıklar boşanma sebebi midir?

Madde yalnızca akıl hastalığını düzenlemiştir. Dolayısıyla bu kapsamda, diğer hastalıklar gerekçe gösterilemez.

İstanbul Barosu levhasına kayıtlı olarak Avcılar, İstanbul'da hukuki faaliyetlerine devam eden Av. Erdem Akçay tarafından oluşturulmuş içeriğin izinsiz kopyalanması yasaktır. Alıntı yapılırken kaynak gösterilmesi gereklidir. Yazar hakkında bilgi için Hakkımızda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.