TMK 35 – Gaipliğin Hükmü

İçerik Başlıkları:

TMK 35, gaiplik kararının hangi halde verilebileceğini belirlemektedir. Maddenin ikinci fıkrası ise verilen kararın geçerli olacağı tarihi belirlemektedir.

TMK 35 – Gaipliğin Hükmü

TMK 35, usulüne göre yapılmış ilandan sonuç alınamadığı takdirde, kimse hakkında gaiplik kararı verileceğine hükmetmektedir. Bu durumda ölüme bağlı haklar da aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılacaktır. Türk Medeni Kanunu madde 35’e göre hakkında gaiplik kararı verilmiş kimse ölmüş sayılmamakla birlikte, ölüme bağlı hakları bulunanlara, gaiplik kararı ile birlikte, bu haklardan yararlanma imkanı tanımaktadır.

Gaiplik kararı verilmesi halinde bu kararın hangi tarihten itibaren uygulanacağı da önemlidir. Yasa maddesinin ikinci fıkrasına göre karar geçmişe etkili olup, ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden başlayarak hüküm doğuracaktır.

TMK 35

Madde 35- İlândan sonuç alınamazsa, mahkeme gaipliğe karar verir ve ölüme bağlı haklar, aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılır.

Gaiplik kararı ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden başlayarak hüküm doğurur.

TMK 35 Gerekçesi

Madde 35- Yürürlükteki Kanunun 34 üncü maddesini karşılamaktadır.

Madde sadeleştirilmek suretiyle yürürlükteki maddeden aynen alınmıştır. İkinci cümledeki “tıpkı gaibin ölümü tebeyyün etmiş gibi” ifadesi “aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi” şeklinde değiştirilmiştir.

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TMK 35 – Gaipliğin Hükmü" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.