Başkasının Adını Değiştirmek için Dava Açılabilir mi?

Kişiye sıkıya sıkıya bağlı haklardan olan ad üzerindeki haklar ancak adın sahibi tarafından kullanılabilir. Dolayısıyla başkasının adını değiştirmek isteyen kişinin açacağı dava aktif husumet ehliyeti yokluğu nedeniyle reddedilecektir. Yazıda konu ile ilgili emsa Yargıtay kararına yer verilmektedir.

Başkasının Adını Değiştirmek için Dava Açılabilir mi?

İsim değişikliği, Türk Medeni Kanunu madde 27 ile kişilere sağlanmış bir haktır. Maddeye göre haklı sebebi bulunan kişi adının değiştirilmesini mahkemeden isteyebilecektir. İsim değişikliği davası konusunda ayrıntılı açıklanan bu talebin farklı görüntülere ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan birisi de kişinin, annesinin, babasının, dedesinin, anneannesinin, vb adını değiştirmek istemesidir. Acaba haklı bir sebebi bulunan kişi, başka birinin adının değiştirilmesini dava edebilir mi?

Bazı vakalarda kişinin baba ya da anne adı, gerçekten farklı olarak nüfusa kaydedilmiş olmakta. Bu da özellikle mirasla ilgili konularda sorunlar yaşamasına sebebiyet vermektedir. Bu durumda kişi, soruna sebep olan nüfus kaydındaki ismi değiştirerek sorunu çözme yoluna gitmeye çalışsa da özetle, bu mümkün değildir.

Kişinin, dedesinin, anneannesinin, babaannesinin, dayısının, teyzesinin, annesinin, babasının ya da herhangi başka bir kişinin adını değiştirmesi mümkün değildir. Zira ad, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır ve ancak adın sahibi, değişiklik talebinde bulunabilir.

Yargıtay, dede adının değiştirilmesi talebiyle açılan bir davada, Anayasa tarafından korunan adın ancak adın sahibi tarafından değiştirilmesinin istenebileceğine hükmetmiştir. Özetle Yargıtay kararında:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıyla güvence altına alınmış olan adın, kişilik hakları içerisinde taşıdığı önemi gözönünde bulunduran 4721 Sayılı Türk Medeni Yasasında kişiliği korumaya dair hükümlerle yetinilmeyip ( m. 23-25), onu ayrıca düzenlemek yoluna gidilmiştir ( m. 26-27). Buna göre anılan Kanunun 27 nci maddesi hükmü uyarınca adın değiştirilmesi, ancak haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir ise de, kişiye sıkı sıkıya bağlı olan ad üzerindeki bu hakkı kişinin kendisinden başkası kullanamaz.

demektedir.

Sonuç olarak, kişiye sıkı sıkıya bağlı ad üzerindeki hakların kişinin kendisinden başkası tarafından kullanılması mümkün olmadığı için başkasının adının değiştirilmesi istemi reddedilecektir.

Kaynakça:

  • Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2011/8493 E., 2011/11442 K., 15.11.2011 T.
Kategori: Medeni Hukuk
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "Başkasının Adını Değiştirmek için Dava Açılabilir mi?" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.