Sabıkası Olan Adının Değiştirilmesini İsteyebilir mi?

İsim değişikliği, Türk Medeni Kanunu madde 27 ile kişilere verilen bir haktır. Sabıkalı kişilerin isim değişikliği talebinde bulunmaları halinde, sabıkasız kişilerden farklı değerlendirilmeleri söz konusu değildir. Zira isim değişikliği kararı verildiği takdirde karar, nüfus siciline işlenmekte ve değişiklik ilan edilmektedir.

Sabıkası Olan Adının Değiştirilmesini İsteyebilir mi?

Türk Medeni Kanunu madde 27, adın değiştirilemsinin istenebilmesi için haklı bir sebebin mevcut olmasının şart olduğuna hükmetmektedir. Aynı madde, değişiklikle ilgili karar verildiği takdirde kararın nüfus siciline kaydedileceğini ve değişikliğin ilan edileceğini belirtmiş, adın değiştirilmesi ile kişisel durumun değişmeyeceğine hükmetmiştir.

İsim değişikliği davası başlıklı konuda ayrıntılı incelenen ad değiştirme ile ilgili olarak karşılaşılan bir soru, sabıkası bulunan kişinin ad değişikliğinin kabul edilip edilmeyeceğidir. Acaba işlediği suçlar nedeniyle sabıkası buluna kişi adını ya da soyadını değiştirebilir mi?

Ad veya soyad değişikliği davasında taleple birlikte gerekçenin de ortaya konması gereklidir. Bu gerekçenin ne olduğu, yeterli olup olmadığı ise durumun özelliğine göre değerlendirilecektir. Sabıkası olan kişi de isim değiştirme isteiğinde bulunurken neden ismini değiştirmek istediğini belirtmelidir. Geçerli bir nedeni varsa sabıkalı kişinin isim değişikliği talebi kabul edilmelidir.

Sırf sabıkası var ya da emniyet ya da kolluk kuvvetlerince arandığında bulunamaz diye sabıkası bulunan kişinin isim değiştirme talebi reddedilemez. Yargıtay da bu konu ile ilgili bir kararında,

“… sabıkasının olmasının tek başına davanın reddi gerekçesi olmayacağı ve mahkemece, değişiklik kararı kesinleştiğinde ilgili yerlere bildirileceğinden karışıklık çıkmayacağı ve ayrıca tanık beyanı dikkate alındığında davanın kabulüne karar verilmesi yerine uygun bulunmayan gerekçeyle reddi doğru görülmemiştir.”

şeklinde hüküm kurmuştur. Kaldı ki artık gerçek kişiler ad soyadları ile değil, T.C. kimlik numaraları ile tüm işlemlerini yapmaktadırlar. İsim değiştirime davasının sonunda verilen olumlu kararda, T.C. kimlik numarasının değişmesine karar verilmediği için, sabıkası olsun ya da olmasın ismi değişen kişiye ulaşmak isteyen kurum ve kuruluşlar, hem değişikliğin nüfus kaydına işlenmiş olması hem de T.C. kimlik numarasının değişmemiş olması nedeniyle ulaşabileceklerdir.

Kaynakça:

  • Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/7280 E., 2018/2786 K., 27.2.2018 T.
Kategori: Medeni Hukuk
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "Sabıkası Olan Adının Değiştirilmesini İsteyebilir mi?" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.