Avukat Erdem Akçay

Bilgisayar Programlarının Korunması ve Tescili

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Mart 11, 2013

Bilgisayar programları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 1/B/g maddesinde tanımlanarak, 2’ci maddesinde belirtildiği üzere eser niteliğindedir:

“Bilgisayar programı: Bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarını,”

“Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları,”

Görüldüğü gibi bilgisayar programları, ilim ve edebiyat eserleri arasında sayılmıştır.

Bilgisayar programının hazırlık aşamasında korunabilmesi için, sonraki aşamalarda bilgisayar programı haline getirilmesi zorunludur.

Bilgisayar programlarını Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun sağladığı imkanlar sayesinde korumak mümkündür. Ancak, “büyük oranda” bilgisayar programları, patent konusu yapılamıyor. Bunun nedeni, Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK’nın 6/c maddesi uyarınca bilgisayar programlarının buluş niteliğinde sayılmamalarıdır. Bazı programlar ise buluş niteliğine sahip oldukları için patent korumasından faydalanabiliyorlar.

Peki, bir bilgisayar programının sahibi olduğunuzu nasıl ispatlayabilirsiniz?

Bu ispatı %100 sağlamak pek mümkün değil. Ancak, yukarıda belirtildiği üzere bilgisayar programları eserdir. Dolayısıyla tescilleri mümkündür. Her ne kadar bu tescil, hak veren bir tescil olmasa da, meydana getirenin kim olduğunun ispatında kolaylık sağlar.

Belirtilen tescilin adı “İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil”‘dir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nce yapılan bu tescile başvuru oldukça kolay ve ucuzdur. Başvuru usulü ve ücreti konularında ayrıntılı bilgi için: Telif Haklar Genel Mdrl

Belirtildiği gibi bu tescil, marka ya da patent gibi size haklar sağlamaz. Ancak olası bir uzlaşmazlıkta, bilgisayar programının sahibi olduğunuzu ispatlamakta size yardımcı olur.

Yorum Yapabilirsiniz