Nüfustaki Din Kaydının Değiştirilmesi veya Silinmesi Davası

Nüfustaki Din Kaydının Değiştirilmesi veya Silinmesi Davası

Aile kütüklerinde bulunması gereken kişisel bilgilerden birisi de kişinin dinidir. Bu kural kendisini, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun madde 7/e’de göstermektedir. Nüfustaki din kaydını değiştirmek ya da bu kaydın silinmesini istemek temel insan haklarından birisidir. Önceki yasa zamanında nüfustaki din kaydının değiştirilmesi ile ilgili talepler için kişiler mahkeme kararına ihtiyaç duymaktaydı. Ancak yeni 2006 tarihli Nüfus Hizmetleri Kanunu, din kaydıyla ilgili kişilere serbesti sağlamıştır.

Yasanın, “Kayıt Düzeltilmesi” başlıklı 35’inci maddesinin ikinci fıkrası, kayıtlardaki din bilgisinin tescilinin, değiştirilmesinin, bu alanın boş bırakılmasının ya da din kaydının silinmesinin kişinin yazılı talebiyle mümkün olabileceğine hükmetmektedir. Dolayısıyla kişiler, nüfus müdürlüğüne yapacakları yazılı başvuru ile din kayıtlarını diledikleri gibi düzenletebilmektedirler. Ancak mahkemeye başvurup nüfustaki din kaydının değiştirilmesi veya silinmesi davası açmak da mümkündür. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacak davada gerçek durumllamevcut kaydın uyumsuzluğunun ortaya konması gerekecektir.

Maktu harca tabi işbu davada davacı, tanık ve diğer delillere dayanabileceği gibi hakim de re’sen delil araştırması yoluna gidebilecektir.

Kategori: Medeni Hukuk
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Yorumlar

  • Yusuf diyor ki:

    Merhaba Erdem Bey,

    Benim adım Yusuf. 4 yıl önce inancımı değiştirerek Hristiyan oldum. Bu yüzden kendi inancıma uygun bir isim ekletmek istiyorum şimdiki ismime. Ancak benim kütüğümde halen din ibaresinde “İslam” geçerli. İbareyi değiştiremedim halen. Acaba mahkemede iki şahitlik olmasına rağmen kütüğümde halen eski inancım yazması mahkeme tarafından ret almam için sebep olur mu acaba?

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "Nüfustaki Din Kaydının Değiştirilmesi veya Silinmesi Davası" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.