Duruşmalar Ne Zaman Başlayacak? Duruşmalar Erteleniyor mu?

Küresel Korona salgını nedeniyle adliyeler ile ilgili olarak alınan önlemler kapsamında 15 Haziran 2020 tarihine kadar olan duruşmalar ertelenecektir. Bu konu ile ilgili HSK kararının detaylarına ve sürelerle ilgili bilgilere yazıda yer verilmeye çalışılmıştır.

Duruşmalar Ne Zaman Başlayacak? Duruşmalar Erteleniyor mu?

Koronavirüs nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde adliyelerde de düzenleme yapılmış ve birçok süre durdurulmuştu. 7226 sayılı kanunla durdurulan süreler, 2480 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uzatılmıştı. Buna göre dava açma, icra takibi başlatma, zamanaşımı, hak düşürücü süreler, hakim tarafından tayin edilen süreler, vb 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuş oldu. Buna göre belirlenen sürelerde süreler işlemeyecek.

Önceki tarihlerde belirlenmiş ve bu dönemdeki tarihlerde görülmesi gereken il derece mahkemelerindeki duruşmaların ne olacağına ilişkin olarak ise 7226 sayılı kanun Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na yetki vermişti. Kurul 30/04/2020 tarihinde aldığı 87742275-010.07-0076-2020  sayılı karar ile 30/3/2020 tarihli ve 2020/51 sayılı kararı ile belirlenen tedbirlerin 15/6/2020 ( bu tarih dâhil) tarihine kadar aynen uygulanmasına karar vermiştir.

Alınan bu karara göre tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 15/6/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmiş oldu.

Alına karar göre duruşmaların ertelenmesine ilişkin işlemler mahkemeler tarafından evrak üzerinden yapılacak ve belirlenen yeni duruşma günü taraflara bildirilecektir. Sonuç olarak, karardaki istisnalar hariç olmak üzere ilk derece mahkemelerindeki ve 15 Haziran 2020 tarihine kadar olan duruşmalar ileri tarihlere mahkemelerce ertelenecektir. Yeni duruşma tarihleri taraflara bildirilecektir. Duruşmaya katılmamakla ilgili mazeret sunmaya ya da beyana gerek yoktur. Yeni duruşma tarihleri mahkemelerin yoğunluğuna göre belirlenmekte olup, yaklaşık 3 ay boyunca duruşma yapılmamış olması nedeniyle iş yoğunluğunun arttığı göz önünde bulundurulmalıdır. Ağustos ayındaki adli tatil nedeniyle duruşmaların eylül ayından itibaren görülecek olması beklenmektedir. Yeni duruşma tarihi UYAP ya da e-devletten takip edilebilmektedir.

İstisnalar için HSK kararını incelemeniz tavsiye edilir.

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "Duruşmalar Ne Zaman Başlayacak? Duruşmalar Erteleniyor mu?" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.