Medeni Usul Hukuku

Duruşmalar Ne Zaman Başlayacak? Duruşmalar Erteleniyor mu?

Koronavirüs nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde adliyelerde de düzenleme yapılmış ve birçok süre durdurulmuştu. 7226 sayılı kanunla durdurulan süreler, 2480 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uzatılmıştı. Buna göre dava açma, icra takibi başlatma, zamanaşımı, hak düşürücü süreler, hakim tarafından tayin edilen süreler, vb 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuş oldu. Buna göre belirlenen sürelerde süreler işlemeyecek. Önceki…

Boşanma Vekaletnamesi Nedir? Boşanma Davası Vekaletnamesi Örneği

Vekaletname Nedir? Vekaletname, bir kimsenin(müvekkil) başka bir kimseye(avukata) verdiği temsil yetkisinin ne olduğu ile kapsamını açıklayan, noter tarafından düzenlenmiş belgedir. Vekaletname ile vekalet sözleşmesini birbirine karıştırmamak gerekir. Vekaletnamede tek tarafın irade açıklaması söz konusu iken vekalet sözleşmesinde iki taraflı bir işlem bulunmaktadır. Vekalet sözleşmesi kaynağını Türk Borçlar Kanunu madde 502-504’ten alır. Vekalet sözleşmesi yasanın tanımına…

Medeni Usul Hukukunda Tasarruf İlkesi

Tasarruf İlkesi Nedir? 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu(HMK) madde 24’te hayat bulan tasarruf ilkesi, davanın kim tarafından başlatılabileceği ve hakimin kendi kararıyla dava oluşturup oluşturumayacağı hususu üzerine kurulu usul hukuku ilkesidir. Özel hukuk alanına giren uyuşmazlıkların ve vakaların çok büyük çoğunluğu, sadece konunun taraflarını ilgilendirir. Örneğin manevi zarara uğradığını düşünen kişinin zararının tazminine konu davada,…

Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya Hakim Olan İlkeler

Hukuk, toplumun bir arada yaşamasını sağlayan kurallar bütünlerinden başta gelendir. Hukukun, ahlak, örf ve adet ile din kurallarından önce gelmesinin temel sebebi, yaptırımlarının belirgin ve ağır olmasıdır. Belirgindir çünkü hukuk, hangi davranışın sonucunda davranışta bulunanın ne ile karşılaşacağını, davranış meydana gelmeden ortaya koyar. Davranışın, hukukta belirlenen davranışa karşılık gelip gelmediği ise yargılama ile belirlenir. Burada…

Soru: Dava Nasıl Açılır?

En temel esasta davalar, hukuk ve ceza davaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Ceza davaları suç duyurusu ile başlarken, hukuk davaları başvuru ile başlar. Ceza davaları ile bilgiye bir diğer yazıda değineceğimizi belirterek, hukuk davalarının nasıl açıldığı konusunda bilgilere bu yazıda yer vereceğiz. Bu yazıda sadece, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi davalardan bahsedilecektir. Dava açmak, mahkemeden bir hakkın…