TCK 4 – Kanunun Bağlayıcılığı (Türk Ceza Kanunu)

"Kanunun Bağlayıcılığı" başlıklı TCK madde 4'e göre ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılamaz ve failin cezalandırılmasına engel olmaz. Konuda, TCK madde 4 ile TCK madde 30/1'deki düzenlemelerin ilişkisine de değinilmiştir.

TCK 4 – Kanunun Bağlayıcılığı  (Türk Ceza Kanunu)

Kanunun bağlayıcılığı başlıklı TCK madde 4 kişinin, gerçekleştirdiği fiilin ceza kanununda suç olarak düzenlendiğini bilmediğini ileri sürerek cezadan kurtulmasının önüne geçmektedir. Maddeye göre ceza kanunlarını bilmemek, fiili işlemek için mazeret sayılamaz ve faili cezadan kurtarmaz. TCK 4 bazı kararlarda TCK 30/1 nedeniyle bertaraf edilmektedir. Zira TCK madde 30/1, “Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hali saklıdır.” demektedir. TCK 30/1’deki “bilmeme” ileri sürülüyorsa, bunun gerekçesi ortaya konmalıdır. Örneğin bir yabancının, kendi ülkesinde de benzer ya da yakın düzenleme varken, TCK’daki suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmediğini ileri süremeyecektir.

TCK 4

Kanunun bağlayıcılığı
Madde 4- (1) Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.

 

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TCK 4 – Kanunun Bağlayıcılığı (Türk Ceza Kanunu)" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.