Evi Terk Eden Eşe Gönderilen Eve Dön İhtarının Affetme Niteliği

Evi Terk Eden Eşe Gönderilen Eve Dön İhtarının Affetme Niteliği

Türk Medeni Kanunu madde 164’te düzenlenen ve özel bir boşanma nedeni olan terk, mutlak boşanma nedenidir. Dolayısıyla eşin evi terk ettiğinin ispatı halinde boşanma kararı verilecek, terkin evliliği çekilmez kılıp kılmadığı araştırılmayacaktır.

Terke dayalı boşanma davası açılabilmesi için TMK madde 164/2, öncelikle terk eden eşe ihtar gönderilmesi gerektiğine hükmetmektedir. Bu ihtar ile evi terk eden eşe evliliğin devam ettirilmek istendiği bildirilmiş olmaktadır. Yasa ihtarın, evin terk edilişinden itibaren 4 ayın geçmesinin ardından gönderilebileceğini ve ilan yolu ihtarın da mümkün olduğunu belirtmektedir. Şüphesiz ilanen ihtar, gerektiği takdirde yapılmalıdır ve ilk tercih olmamalıdır.

Evi terk eden eşe gönderilen ve eve dönmesini bildiren ihtarın, ihtarı gönderen eş için oldukça önemli bir niteliği bulunmaktadır. Yukarıda söylendiği üzere bu ihtar ile amaçlanan, terk eden eşin evliliğe devam etmesini sağlamaktır. Dolayısıyla ihtarı çeken eş, geçmişte olan tüm olayları affettiğini, terk eden eşin dönmesi halinde geçmişteki kusurların gündeme getirilmeyeceğini, dava konusu yapılmayacağını dile getirmektedir. Bu yönüyle ihtar, ihtar çekildiği andan önceki tüm olayların affedilmesi anlamına gelmektedir.

Affetme ya da hoş görmenin sonucu olarak terk edilen eş artık, terk eden eşin kusuru bulunan vak’alara dayanarak boşanma davası açamayacaktır. İhtar çeken eşin elinde evlilik birliğinin sarsılması genel sebebine dayalı boşanma davası açma imkanı da varken, ihtar ile bu hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Dolaysıyla eve dön ihtarı çekecek olan eş, TMK madde 166/1’e dayalı boşanma davası açma hakkını kaybedeceğini bilmelidir.

İhtar geçmişteki olayların affı anlamına geldiği için, ihtardan sonraki olaylara dayanarak genel sebeple boşanma davası açmak mümkündür. Örneğin terk eyleminden önce hakarete uğrayan eş, hakaret olayını affetmiş sayılırken, ihtardan sonra gerçekleşen fiziki şiddete dayalı olarak evlilik birliğinin sarsılmasına sebebine dayalı boşanma davası açabilecektir.

Konu ile ilgili olarak Yargıtay benzer bir davadaki kararında,

“… erkeğin … kadına …. tarihinde gönderdiği eve dön ihtarı ile kadının ortak konuta dönmesini istediği anlaşılmaktadır. Bu durum, eşin ihtar talep tarihinden önceki kusurlu davranışlarının affedilip, en azından hoşgörüyle karşılandığına ve bu nedenle yeniden birlikte yaşama isteğine ilişkin bir irade açıklaması niteliğindedir. Affedilen veya hoşgörüyle karşılanan olaylar ise boşanma sebebi olamaz.”

demek suretiyle, eve dön ihtarının affetme anlamına geldiğini belirlemektedir.

Kaynakça:

  • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/2125 E., 2020/3438 K., 29.6.2020
Kategori: Aile Hukuku
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Yorumlar

  • Sibel * diyor ki:

    Merhaba, ben evleneli 1 ay oldu eşim ondan kaynaklanan sebeplerden dolayı evi terk etti. Borçları var adresini aldırmak istiyorum icrası beni bulmasın diye çünkü evlenmeden önce edindiği borçlar bunlar. 1 ayın içinde 2 defa gitti. Ne yapmalıyım? Teşekkürler

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "Evi Terk Eden Eşe Gönderilen Eve Dön İhtarının Affetme Niteliği" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.