Soru – Cevap: Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

"Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır? Anlaşmalı boşanma davasının açılışında nelere dikkat edilmelidir? Hangi konularda anlaşmak gereklidir?" ve benzer soruların yanıtlarını içeren yazıda, davanın sorunsuz sona erdirilmesini sağlayacak aşamalara yer verilmiştir.

Soru – Cevap: Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu madde 166/3 uyarınca eşlerin boşanma ve boşanmanın fer’ileri ile ilgili konularda mutabakata vararak beraber ya da bir eşin başvurusu ile gerçekleşebilen boşanma çeşididir. Anlaşmalı boşanmayı diğer boşanmalardan ayıran temel farklılık, boşanma ve boşanmanın yan unsurları ile ilgili düzenlemelere eşlerin karar vermesidir. Genel veya özel boşanma nedenlerine dayalı boşanmalarda hakim bu unsurları tek tek araştırmakta ve sonucçtaki hükmü de kendi vicdanına göre vermektedir. Anlaşmalı boşanma davası bu açıdan daha çağdaş, eşlerin ilerideki hayatlarında da ilişkilerini koruyabilmelerine imkan sağlayan ve uzlaşmacı bir yapıdadır.

Bu kısa açıklamadan sonra soruya dönecek olursak, “Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?“:

Yasa anlaşmalı boşanma için özel bir usul getirmemiştir. Uygulamada çekişmeli boşanma davalari ile uyumsuz usuller kullanılsa da aslında yapılması gereken, HMK ile hükmedilen dava usullerinin aynen uygulanmasıdır.

Anlaşmalı boşanma davası açılışı, bir eşin tek başına ya da eşlerin beraber mahkemeye başvurması ile başlar. Dilekçe ile yapılan bu başvuruda anlaşmalı boşanılacağı, boşanmanın ve boşanmanın fer’ilerinin nasıl kararlaştırıldığı açıklanıp, HMK ile belirlenen dilekçe içeriği eksiksiz olarak oluşturulurak mahkemeye başvurmak gereklidir. Bu aşamadan sonra mahkeme tensip ile yargılamanın nasıl devam edeceğini belirleyecek ve taraflara tensip zaptını gönderecektir. Dikkat edilmesi gerekli en önemli husus, anlaşma şartlarının ya protokol ile ya da dilekçede açıkça belirtilmiş olması gerekliliğidir. Eğer dilekçe sadece, “biz anlaştık, boşanmak istiyoruz”, diye hazırlanırsa, çok büyük ihtimalle o dava anlaşmalı olarak sonuçlanmaz. Zira duruşmada hakim taraflara, “çocuğun velayeti kimde kalacak?”, diye sorduğunda hiç beklenmedik tartışmalar ortaya çıkabilir ve dava çekişmeli boşanma davasına dönebilir.

Anlaşmalı boşanmanın başlangıçtan sona kadar sorunsuz ilerleyebilebilmesi için şu adımlar takip edilebilir:

  1. Eşler, boşanma ve boşanmanın fer’ileri hususlarında bir protokol hazırlarlar. Bu konunun detaylı incelendiği anlaşmalı boşanma davası konusunu inceleyebilirsiniz.
  2. Boşanma dilekçesi hazırlanarak ya beraber ya bir eş tarafından aile mahkemesine sunulur.
  3. Tensip zaptı beklenir.
  4. Tensip zaptında belirtilenler yerine getirilerek duruşma tarihi beklenir. Eksik varsa giderilir.
  5. Duruşmaya çıkılır.
  6. Gerekçeli karar yazıldığında tebliğe çıkartılır.
  7. İtiraz sürelerinden feragat edilir ya da sürenin tamamlanması beklenir.
  8. Boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı boşanmada mal rejiminin tasfiyesi yani mal paylaşımı, eşya paylaşımı, ziynet paylaşımı gibi konularda anlaşmak mecburi değildir. Ancak bu konularda da anlaşmaya varmak, mal paylaşımı davası ile ileride karşılaşmamak için oldukça yararlıdır. Mal rejiminin tasfiyesinde hakların korunması adına hukuki destek alınması yararlı olacaktır.

İster avukat temsili ile ister avukatsız anlaşmalı boşanma davası açılacak olsun, protokol düzenleme aşamasında tarafların mutabık kaldığı hususların tespit edilmesi ve bu anlaşmanın iki tarafı da memnun edecek seviyede iyi hazırlanmış olması oldukça önemlidir. Zira dava ne dilekçe vermeyle, ne duruşmaya çıkmakla ne de gerekçeli kararın yazılması ile bitmemektedir. Dava ancak kesinleşme ile sona ermekte ve eşlerin karar kesinleşene kadar anlaşmadan dönme hakları bulunmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Boşanma davalarına aile mahkemeleri bakmaktadır. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma davası da aile mahkemesinde açılmalıdır.

Kategori: Aile Hukuku
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "Soru – Cevap: Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.