TMK 33 – Yargılama Usulü

Bir kimse hakkında gaip kararı verilebilmesi için mahkemenin uygulayacağı usulü düzenleyen TMK 33, dava açılması gereken geçmesi gereken süreleri ve davada yapılacak ilanların sayısını ve sürelerini belirlemektedir.

TMK 33 – Yargılama Usulü

Gaiplikle ilgili yargılama usulünü belirleyen Türk Medeni Kanunu madde 33’e göre bir kimse hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için mahkemece uygulanacak usulde dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bunlar:

  • TMK 32’de belirtilen ölüm tehlikesi söz konusu ise bu tehlikenin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olmalıdır.
  • Hakkında gaiplik kararı verilecek kişiden uzun süredir haber alınamıyorsa, bu haber alınanama süresinin en az 5 yıl olması gereklidir.
  • Mahkeme, hakkında gaip kararı verilecek kişi hakkında bilgisi olan kimseleri ilanla çağırmalıdır.
  • İlan 2 defa yapılmalı ve ikinci ilan ilk ilandan en az 6 ay sonra olmalıdır.

TMK 33

Madde 33- Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir.

Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilânla çağırır.

Bu süre, ilk ilânın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır.

TMK 33 Gerekçesi

Madde 33- Yürürlükteki Kanunun 32 nci maddesini karşılamaktadır.

Maddenin ifadesi anlaştırılmak suretiyle yürürlükteki maddeden aynen alınmıştır. Maddede “gaip hakkında” deyimi “gaipliğine karar verilecek kişi hakkında” şeklinde değiştirilmiştir. Zira “gaiplik” gaipliğine karar verilecek kişi hakkındaki kurumun adıdır. Gaiplik karan, bu kişiler hakkında verilen karardır.

TMK 33 Emsal Yargıtay Kararı

“… Türk Medeni Kanunu’nun 33/2 ve 3. maddesinde; “…mahkeme gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilamla çağrılır, bu süre, ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır.” hükmünün öngörülmüş olması nedeniyle bir kimse hakkında gaiplik karan verilebilmesi için diğer koşulların yanında en az iki kez ilan yapılması zorunludur. Oysa, somut olayda, bir kez ilan yapılmış ve bununla yetinmek suretiyle mahkemece sonuca gidilmiştir.” Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2009/13720 E., 2010/1165 K., 8.2.2010

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TMK 33 – Yargılama Usulü" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.