TCK 16 – Cezadan Mahsup (Yabancı Ülkede Çekilen Süre)

TCK 16, yabancı ülkedeki yargılama nedeniyle gözaltında, gözlem altında,tutuklulukta veya hükümlülükte geçen sürenin aynı suçtan dolayı Türkiye'de verilecek cezadan mahsup edileceğini belirlemektedir.

TCK 16 – Cezadan Mahsup (Yabancı Ülkede Çekilen Süre)

TCK 16’ya göre, yer ve kişiye bağlı olarak yabancı ülkede ceza yargılamasının yapılmış olması halinde yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçirilen süre, aynı fiil nedeniyle Türk mahkemelerinde yeniden bir yargılama yapılarak verilen cezadan mahsup edilecektir. TCK madde 16 sayesinde, bir fiille ilgili olarak birden fazla yargılama yapılması halinde ortaya çıkacak ceza miktarı sorununun önüne geçilmektedir. Örneğin Türkiye’de işlenen suç nedeniyle Almanya’da yapılan yargılamada 1 yıl hapis cezası alan ve bu cezası infaz edilen kişi, TCK 9 uyarınca Türkiye’de yeniden yargılanacaktır. Türk kanununun uygulanması sonucu 3 yıl hapis cezası alırsa, Almanya’da çekilen 1 yıllık hapis cezası süresi Türkiye’de aldığı cezadan mahsup edilecektir. dikkat edilmesi gereken husus, yabancı ülkede verilen cezanın değil, hürriyetten yoksun kalınan sürenin mahsup edilmesidir.

TCK 16

Cezadan mahsup
Madde 16- (1) Nerede işlenmiş olursa olsun bir suçtan dolayı, yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süre, aynı suçtan dolayı Türkiye’de verilecek cezadan mahsup edilir.

TCK 16 Emsal Yargıtay Kararları

“…Sanığın, üç Afgan göçmeni menfaat karşılığı ve yasa dışı yollarla Kuşadası’ndan jet-ski ile sınırdan geçirdikten sonra, Yunanistan’da yakalanıp bu ülkede yargılanarak ceza aldığı olayda, göçmen kaçakçılığı suçunun seçimlik hareketlerinden biri olan yurt dışına göçmen çıkarma fiilinin, Yunanistan adaleti tarafından “yurda kaçak göçmen sokmak” şeklinde nitelendirilerek sanığın cezalandırılmasının, fiilin her iki ülke yönünden suç olarak kabulü sebebiyle Türkiye’de işlenen göçmen kaçakçılığı suçuna dair yargılamaya engel teşkil etmeyeceği ve mülkilik ilkesi gereğince sanığın bu suçtan cezalandırılarak, koruma, faile göre şahsilikle evrenselllik ilkeleri yönünden mükerrer infazın önlenmesi, adalet ve hakkaniyet esasları gözetilerek 5237 Sayılı T.C.K.nın 16. maddesine göre, yurt dışında gözaltında, tutukluluk veya hükümlülükte geçirdiği süreler saptanarak bu cezasından mahsubunun gerektiği gözetilmeden, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 14/7. maddesine yanlış anlam yüklenerek davanın reddine karar verilmesi…” Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/128 E., 2015/31 K., 31.3.2015

“Hükmolunan cezadan TCK’nın 16. maddesi uyarınca yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen sürelerin mahsup edilmesi gerektiği gözetilmeden TCK’nın 16 ve 63. maddeleri gereğince Yunanistan mahkemeleri tarafından verilen cezanın tamamının mahsubuna karar verilmesi,” Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2014/47 E., 2014/4747 K., 17.4.2014

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Yorumlar

  • Serap diyor ki:

    Merhaba yurtdışında yatılan her 1 gün Türkiye’deki cezasından 2 gün olarak mı düşecek , iyi çalışmalar

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TCK 16 – Cezadan Mahsup (Yabancı Ülkede Çekilen Süre)" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.