Kadının Boşanma Sonrası Bekleme Süresi (İddet Müddeti)

Kadının Boşanma Sonrası Bekleme Süresi (İddet Müddeti)

Her ne kadar halk arasında iddet müddeti, iddet süresi gibi kavramlar kullanılsa da, hukukumuza göre bu durumun adı “Kadın İçin Bekleme Süresi”dir. Kadın için bekleme süresi, Türk Medeni Kanunu madde 132’de düzenlenmiştir. Madde şu şekildedir;

Madde 132 – Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.

Doğurmakla süre biter.

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

Maddeden de açıkça anlaşılacağı üzere kanun, erkekten farklı olarak kadın için, boşanma sonrasında bir bekleme süresi belirlemiştir. 300 gün olarak belirlenen bu süre, boşanma gerçekleşmiş olsa bile kadının gebe olabileceği dayanağıyla ortaya konmuştur. Babalık karinesi başlıklı Türk Medeni Kanunu madde 285, evlilik sona ermesinden itibaren üç yüz gün içinde doğan çocuğun babasının, eski eş olacağına hükmetmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken hususları başlıklar halinde değerlendirelim.

Bekleme süresi sadece kadın için midir?

Evet. Erkek için bir bekleme süresi belirlenmemiştir. Yani boşanmanın kesinleşmesi ile erkek, başka bir kadınla evlenebilir.

Bekleme süresi içinde eski eşten olmayan çocuğun babası kimdir?

TMK md. 285 uyarınca bu durumda, biyolojik olarak bağı olmasa da çocuğun babası eski eştir. Soybağının düzeltilmesi için dava açılması gerekecektir.

Bekleme süresinin var oluş nedeni nedir?

Beklemesi süresinin amacı, üç yüz gün içerisinde doğan çocuğu korumaktır.

Bekleme süresi ne zaman başlar?

Bekleme süresi, boşanma kararının kesinleşmesi ile başlayacaktır.

Bekleme Süresi Tamamlanmadan Evlenmek Mümkün müdür?

Kadının, üç yüz günden ibaret bekleme süresini tamamlamadan evlenebilmesi için şu şartlar gerçekleşmelidir:

  • Kadın gebe ise ve bu süre içerisinde doğum gerçekleşirse, başkaca bir şarta gerek kalmaksızın bekleme süresi sona erer ve kadın evlenebilir.
  • Kadın ile boşandığı erkeğin birbirleriyle evlenmeyi istemesi halinde, bekleme süresine bakılmaz. Evlenebilirler.
  • Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması halinde de kadın evlenebilir.

Üçüncü maddede belirtilen durumda kadın, mahkemeden karar almak zorundadır. Mahkemeden, önceki evliliğinden gebe omadığına dair karar alan kadın, süreyi beklemeksizin evlenebilir. Görevli mahkeme, aile mahkemesidir.

Kategori: Aile Hukuku
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "Kadının Boşanma Sonrası Bekleme Süresi (İddet Müddeti)" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.