Çocuğun Ergin Kılınması İştirak Nafakası Ödenme Yükümlülüğünü Kaldırır

Türk Medeni Kanunu boşanan eşlere çeşitli sorumluluklar yüklemektedir. Bunlardan birisi de çocuğun velayeti kendisine bırakılmayan eşin çocuğa iştirak nafakası ödemesidir. Yazıda iştirak nafakası ödeme yükümlülüğünün çocuğun ergin kılınması ile nasıl ortadan kalktığına değinilmiştir.

Çocuğun Ergin Kılınması İştirak Nafakası Ödenme Yükümlülüğünü Kaldırır

Türk Medeni Kanunu madde 182/2, boşanma davasının boşanma ile sonuçlanması halinde çocuğun velayeti kendisine bırakılmayan eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğuna hükmetmiştir. Bu konuda İştirak Nafakası konusunda ayrıntılı işlenmişti.

İştirak nafakası ödeme yükümlülüğü altında anne ya da babanın işbu sorumluluğu ne zamana kadar devam edecektir? Katılım nafakası süresiz değildir. Çocuk ergin olunca iştirak nafakası ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Çocuğun ergin olması ise mahkemece ergin kılınma, 18 yaşın doldurulması ya da evlenme ile gerçekleşebilmektedir. Bu hallerin oluşması halinde artık çocuğa iştirak nafakası ödenmeyecektir.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi de iştirak nafakasına ilişkin bir kararında, “Somut olayda, müşterek çocuk Ü.’in 06.02.2011 tarihinde evlendiği iddia edilmektedir. TMK’nun 11/2. maddesine göre ‘Evlenme kişiyi ergin kılar’ ve aynı Kanunun 328. maddesine göre de, babanın çocuğuna bakma mükellefiyeti onun ergin olmasıyla sona erer. Ancak küçük ergin olduktan sonra da eğitimine devam ediyorsa bu takdirde, kendisinden yeni bir dava açarak yardım nafakası talebinde bulunabilir. Küçük ergin olduğu tarihte, hükmedilen iştirak nafakası kendiliğinden sona erer.“, demek suretiyle, ergin hale gelen çocuğa iştirak nafakası ödenmeyeceğini belirlemiştir. Daire kararın devamında, iştirak nafakası ödeme yükümlülüğü kalksa da yardım nafakasının gündeme gelebileceğini de açıklamıştır.

Açıklamalar ışığında çocuğun ergin kılınmasının, kendisine ödenen iştirak nafakasını ortadan kaldırdığını, ödeyen kişi için bu sorumluluğun ortadan kalktığını belirtebiliriz. Ergin kılınma ise:

  • Çocuğun 18 yaşını doldurması,
  • Mahkemece ergin kılınması,
  • Çocuğun evlenmesi,

hallerinde gerçekleşebilmektedir.

Kaynakça:

  • Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2013/17156 E., 2014/6102 K., 3.4.2014
Kategori: Medeni Hukuk
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "Çocuğun Ergin Kılınması İştirak Nafakası Ödenme Yükümlülüğünü Kaldırır" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.