TCK 17 – Hak Yoksunlukları

Yabancı mahkeme kararı eğer Türk kanunlarında bir haktan yoksunluğa karşılık geliyorsa, TCK 17 hükmü uygulanacaktır. Türk Ceza Kanunu madde 17'de bu uyarlamanın şartları ve usulü belirlenmiştir.

TCK 17 – Hak Yoksunlukları

Türk Ceza Kanunu madde 17, yabancı bir mahkemede kişi hakkında bir hak yoksunluğuna karar verildiği takdirde kişinin Türkiye’deki durumunun ne olacağı belirlenmektedir. Kişi hakkında bir karar verilebilmesi için şu şartlar oluşmalıdır:

    • Kişi hakkında yabancı mahkemede bir karar verilmiş olmalıdır,
    • Verilen karar Türk hukuk düzenine aykırılık teşkil etmemelidir,
    • Yabancı mahkeme kararı, Türk kanunlarına göre bir haktan yoksunluğu gerektirmelidir.

Şartların gerçekleşmesi halinde Cumhuriyet savcısı istemde bulunacak ve mahkeme Türk kanunlarındaki sonuçların geçerli olmasına karar verecektir.

TCK 17’e, kişi hakkında yabancı mahkemenin seçilme hakkını ortadan kaldıran bir karar vermesi örnek olarak gösterilebilir. Burada ilk şart gerçekleşmiş ve yabancı mahkeme karar vermiştir. Artık Türk hukuk sistemine aykırı bir durum bulunup bulunmadığı incelenecektir. Sonuçta da Türk kanununda karşılık gelen hükmün uygulanmasına karar verilecektir. Eğer Türk hukuk sistemine, örneğin düşünce özgürlüğüne, aykırı bir hak kısıtlaması söz konusu ise, yabancı mahkeme kararının uyarlanması söz konusu olamayacaktır.

TCK 17

Hak yoksunlukları
Madde 17- (1) Yukarıdaki maddelerde açıklanan hallerde mahkeme, yabancı mahkemelerden verilen ve Türk hukuk düzenine aykırı düşmeyen hükmün, Türk kanunlarına göre bir haktan yoksunluğu gerektirmesi halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Türk kanunlarındaki sonuçlarının geçerli olmasına karar verir.

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TCK 17 – Hak Yoksunlukları" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.