TCK 18 – Geri Verme

Geri Verme başlıklı TCK 18 2016 yılında yapılan düzenleme ile yürürlükten kaldırılmıştır. Madde içeriğinin hayat bulduğu mevzuatla ilgili bilgi yazıda mevcuttur.

TCK 18 – Geri Verme

6706 sayılı kanunun 36’ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan TCK 18, “Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza kovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı amacıyla geri verilebilir.” hükmü ile geri vermenin şartlarını içermekteydi.

Geri verme ile bağlantılı olarak Anayasa madde 38/son, “Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.” demektedir. Mülga TCK 18’in içeriği ise kendini 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanununun “İade” başlıklı madde 10 ve devamında göstermektedir. Başlık TCK 18 ile ilgili olduğu için iadenin detayına bu yazıda yer verilmeyecektir.

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TCK 18 – Geri Verme" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.