Mirastan Feragat Sözleşmesi: Nasıl Kurulur, Kimler Yapabilir?

Mirastan Feragat Sözleşmesi: Nasıl Kurulur, Kimler Yapabilir?

Mirastan feragat sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu madde 528-530 arasında düzenlenmiş, temel olarak saklı paylı mirasçının mirastan uzaklaştırılması amacını güder. Sözleşme, saklı paya sahip olmayan mirasçı, vasiyet alacaklısı ya da atanan mirasçı ile de yapılabilir. Feragat eden için mirasçılık haklarının kaybedilmesi anlamına gelen mirastan feragat sözleşmesi, mirasbırakan için ölüme bağlı bir tasarruf olarak nitelendirilir.

Mirastan feragat sözleşmesi mutlaka resmi vasiyetname şeklinde yapılmalıdır. Aksi halde geçerli sayılmaz. Noterde düzenlenmiş olsa bile taahhütname niteliğindeki düzenlemeler de geçersizdir.

Mirastan feragat sözleşmesi yapılırken feragat eden için bir karşılık verilebileceği gibi karşılıksız da sözleşme yapılabilir. Karşılık alındığı takdirde, sözleşmede aksi belirtilmiyorsa, feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur, onları da etkiler. Ancak eğer altsoyun saklı payı mevcutsa, saklı pay üzerindeki hakları korunur. Karşılıksız olarak mirastan feragat sözleşmesi yapıldığında ise feragat edenin altsoyu bu düzenlemeden etkilenmez.

Önemli bir konu da mirasın açılması ile ortaya çıkan terekenin, mirasbırakanın borçlarını karşılayamıyor olması halinde ortaya çıkar. Eğer terekenin borçları alacaklarından fazla ise ve mirasçılar bu borcu ödemiyorlarsa, mirastan feragat eden ve onun mirasçıları, mirasbırakanın ölümünden önceki 5 yıllık zamanda mirasbırakandan aldıkları değerden, mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumlu olurlar. Eğer feragat eden ve mirasçılarının elinde bir şey kalmamışsa, borçlardan da sorumlu olmazlar.

Kategori: Miras Hukuku
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "Mirastan Feragat Sözleşmesi: Nasıl Kurulur, Kimler Yapabilir?" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.