Mirasçı Atama Nedir ve Nasıl Atanır? Kimler Mirasçı Olarak Atanabilirler?

Mirasçı Atama Nedir ve Nasıl Atanır? Kimler Mirasçı Olarak Atanabilirler?

Miras hukuku kapsamında önceden değerlendirdiğimiz yasal mirasçılar mirasbırakanın terekesi üzerinde, yasa gereği, doğrudan hak talep edebilen mirasçılardı. Acaba miras sadece yasal mirasçılara mı kalır? Mirasbırakan mirası üzerinde tasarrufta bulunamaz mı? Örneğin, herhangi bir yakınlığı bulunmayan kişiyi mirasçısı olarak belirleyebilir mi? Şüphesiz, soruların cevabı evet. Mirasbırakan, yasanın belirlediği yasal mirasçılar dışında mirasçı atayabilir.

Mirasçı Atama Nedir?

Türk Medeni Kanunu md. 516, mirasçı atama ile ilgili düzenleme getirmektedir. Maddeye göre mirasbırakan:

  • Mirasının tamamı ya da belli bir oranı için,
  • Bir veya birden çok kişiyi,

mirasçı olarak atayabilir. Görüleceği üzere yasa sınırlama getirmemiştir. Mirasbırakan tüm mirasını tek bir kişiye bırakabileceği gibi mirasını birden çok kişiye de bırakabilir. Ya da sadece belli bir oranını, örneğin yüde 10’unu, belirlediği bir kişiye de bırakabilir. Kalan kısım üzerinde için yasal mirasçıların hakkı olacaktır.

Bir kişi hem yasal hem atanmış mirasçı olabilir mi?

Evet. Örneğin mirasbırakan A, yasal mirasçısı olan çocuğu B’ye, mirasının yüzde 20’sini ayrıca bırakabilir.

Mirasçı Atama Nasıl Yapılır?

Eğer mirasbırakan, mirasının tamamının ya da bir kısmının bir ya da birden çok kişi tarafından alınmasına ilişkin ölüme bağlı bir tasarruf olarak vasiyet ya da miras sözleşmesi yapmışsa, mirasçı atanmış sayılacaktır.

Kimler Mirasçı Olacak Atanabilirler?

Bu hususta bir sınır bulunmamaktadır. Mirasbırakan, gerçek ya da tüzel kişiyi, yasal mirasçısını, yasal mirasçısı olmayanı, akrabasını, akrabası olmayanı, vb mirasçı olarak atayabilir.

Kategori: Miras Hukuku
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "Mirasçı Atama Nedir ve Nasıl Atanır? Kimler Mirasçı Olarak Atanabilirler?" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.