Miras Hukuku

Mirasçılık Belgesi(Veraset İlamı): Kimlere Verilir? Nasıl Alınır? Ne İşe Yarar

Mirasçılık belgesi (veraset ilamı), içeriğinde isimleri yazılı kişilerin mirasçılığına karine oluşturan, terekede bulunan mal ve haklar üzerinde tasarrufta bulunabilmeleri için mirasçılıklarını ispat etmeye yarayan belgedir. Mirasçıların miras ile ilgili işlemlerinde ihtiyaç duydukları mirasçılık belgesi ile ilgili hükümler, Türk Medeni Kanunu madde 598’de yer almaktadır. TMK madde 598: Madde 598: Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere,…

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası

Miras hukukuna ilişkin hükümleri düzenleyen Türk Medeni Kanunu, miras paylaşımından önce terekenin sahipliğinin ve yönetiminin ne surette düzenleneceğini belirlemiştir. Eğer tek mirasçı varsa zaten sorun bulunmamaktadır. Sorun, birden çok mirasçının varlığı halinde ortaya çıkmaktadır. Yasa, birden çok mirasçı bulunması halinde mirasın mirasçılara geçtiği andan mirasın mirasçılar arasında paylaşıldığı ana kadar tüm mirasçılar arasında bir ortaklığın…

Mirastan Feragat Sözleşmesi: Nasıl Kurulur, Kimler Yapabilir?

Mirastan feragat sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu madde 528-530 arasında düzenlenmiş, temel olarak saklı paylı mirasçının mirastan uzaklaştırılması amacını güder. Sözleşme, saklı paya sahip olmayan mirasçı, vasiyet alacaklısı ya da atanan mirasçı ile de yapılabilir. Feragat eden için mirasçılık haklarının kaybedilmesi anlamına gelen mirastan feragat sözleşmesi, mirasbırakan için ölüme bağlı bir tasarruf olarak nitelendirilir. Mirastan feragat…

Mirasçı Atama Nedir ve Nasıl Atanır? Kimler Mirasçı Olarak Atanabilirler?

Miras hukuku kapsamında önceden değerlendirdiğimiz yasal mirasçılar mirasbırakanın terekesi üzerinde, yasa gereği, doğrudan hak talep edebilen mirasçılardı. Acaba miras sadece yasal mirasçılara mı kalır? Mirasbırakan mirası üzerinde tasarrufta bulunamaz mı? Örneğin, herhangi bir yakınlığı bulunmayan kişiyi mirasçısı olarak belirleyebilir mi? Şüphesiz, soruların cevabı evet. Mirasbırakan, yasanın belirlediği yasal mirasçılar dışında mirasçı atayabilir. Mirasçı Atama Nedir?…

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi(Vasiyeti Tenfiz Memuru) Nasıl Seçilir ve Hangi İşlere Bakar?

Türk miras hukuku kişilere vefatlarının ardından, son arzularının yerine getirilmesini sağlamak amacıyla bir vasiyeti yerine getirme görevlisi atama hakkı tanımıştır. Eski söylemle vasiyeti tenfiz memuru, mirasbırakan tarafından kendisine yüklenmiş görev ve yetkiler dayanağıyla mirasbırakanın son isteklerinin yerine getirilmesini sağlar. Böyle bir görevli atamak zorunlu değildir ancak son arzularının iradesine uygun olarak ve özenli bir şekilde…

Miras Sözleşmesi: Kimler Yapabilir, Nasıl Kurulur ve Nasıl Ortadan Kaldırılır?

Miras sözleşmesi, mirasbırakanın mirasçısı ya da mirasçılık vasfı bulunmayan üçüncü bir kişiyle yaptığı, ölüme bağlı bir tasarrufu konu alan sözleşmedir. Görüldüğü üzere sözleşmenin taraflarından birisi mutlaka mirasbırakandır. Miras Sözleşmesinin Kuruluşu Türk Medeni Kanunu miras sözleşmesini ağır şartlara bağlamıştır. Adi şekilde yapılan bir sözleşme ile miras sözleşmesi yapmak mümkün değildir. Miras Hukuku kurallarına göre uyulması zaruri…

Vasiyetten Dönme: Mevcut Vasiyetname Nasıl İptal Edilir?

Ölüme bağlı bir tasarruf olan vasiyetnamenin çeşitlerine vasiyetname konusunda değinmiştik. Buna göre vasiyetnameler resmi, el yazılı veya sözlü yapılabiliyordu. Vasiyetname hazırlamış olan kişi artık bu vasiyeti ile bağlı mıdır? Bu vasiyeti değiştirebilir mi ya da tamamen iptal edebilir mi? Vasiyetin nasıl düzenleneceğini düzenlemiş olan Türk Medeni Kanunu, vasiytten nasıl dönüleceğini de hüküm altına almıştır. Zira…

Vasiyetname Nedir? Geçerli Vasiyetname Türleri Nelerdir ve Nasıl Hazırlanır?

Vasiyetname Nedir? Vasiyetname, yasal şartlara uymak suretiyle oluşturulmuş, mirasbırakanın istek ve arzuları ile mirasının paylaşımına ilişkin esaslarını hür iradesi ile ortaya koyduğu yazılı belge ya da sözlü beyanlarıdır. Buna göre vasiyetin sözlü ya da yazılı olabildiği, mirasbırakanın iradesinin yansıması olduğu ve yasal şartlara uyularak oluşturulmasının mecburi olduğu, mirasın nasıl paylaşılacağına ya da isteklere yer verilebilen…

Ölüme Bağlı Tasarruflarda İrade Sakatlığı Nedeniyle Tasarrufun İptali

Ölüme bağlı tasarruflar Türk Medeni Kanunu md. 502 ve 503’te vasiyetname ve miras sözleşmesi olarak belirlenmiştir. İrade sakatlığı başlıklı madde 504’te ise hangi hallerde irade sakatlığının mevcut sayılacağı, bunların varlığı halinde işlemin ne kadar sürede iptal edilebileceği ve iptal edilmeyen işleme ilişkin hükümler belirlenmiştir. Buna göre: 1- Mirasbırakanın yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama etkisi altında…

Boşanma Davası Devam Ederken Ölenin Eşi, Ölenin Mirasçısı Olur mu?

Evlilik eşlerin bir arada yaşadıkları, iyi ve kötü günde hem güzellikleri hem zorlukları beraber karşıladıkları ortak hayattır. Ancak her zaman evliliğin başlangıcındaki niyetlere uygun bir evlilik yaşanmayabilir. Bu durumda gündeme boşanma davası gelecektir. Boşanma davasının varlığı halinde eşlerin birbirlerine mirasçı olup olamayacakları hususu da oldukça önemlidir. 1- Boşanma Kararı Kesinleştikten Sonra Eşler Birbirlerine Mirasçı Olabilirler…