Avukat Erdem Akçay

Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Davası

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Ekim 9, 2018

Aile konutu ve ev eşyalarının sağ kalan eşe özgülenmesi hukukumuzda, sağ kalan eşin korunması, mevcut yaşantısına devam edebilmesi amaçlanmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 240. maddesinde belirtilen mal rejimi ile ilgili düzenleme de benzer bir amaç gütmektedir. Bu madde ile ilgili bilgiyi, Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi Davası başlıklı konuda vermiştik.

Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Koşulları:

Türk Medeni Kanunu madde 652’de yapılan düzenlemeye göre Aile konutu ve ev eşyalarının sağ kalan eşe özgülenebilmesi için,

  • Eşin ölmesi,
  • Konutun aile konutu olması,
  • Tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konutun bulunması,
  • Dava sonuçlanıncaya kadar eşin sağ olması,
  • Sağ kalan eşin miras hakkının bulunması,
  • Talebin sağ kalan eşten gelmesi,
  • Maddenin 2’nci ve 3’üncü fıkralarının söz konusu olmaması,

gereklidir.

Sağ kalan eşe kalan miras payı, konutun ya da ev eşyasının değerini karşılamıyorsa ne olacaktır?

Maddede bununla ilgili açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Yargıtay, “Eğer eşin mirastan payına düşen miktar aile konutunun değerini karşılamıyorsa eş miras payı dışında kalan aile konutunun değerini ödeyerek onun mülkiyet hakkını talep edebilecek eğer bakiye değeri ödeyecek gücü yoksa aile konutu üzerinde intifa veya oturma hakkını talep edebilecektir.”, demek suretiyle, TMK md. 240’a atıf yapmıştır. Buna göre eşe kalan miras konutun değerini karşılamıyorsa, kalan kısmı diğer mirasçılara ödeyerek konutun mülkiyetine kavuşabilecektir.

Özgülenme Hangi Şekillerde Kendini Gösterir?

Özgülenme 3 şekilde kendini gösterebilir:

  1. Mülkiyet hakkının eşe tanınması,
  2. İntifa hakkının tanınması,
  3. Oturma hakkının tanınması
Kategori: Miras Hukuku

Yorum Yapabilirsiniz