TMk 18 – Kayın Hısımlığı

Eşlerin, diğer eşin kan hısımları ile kayın hısımı olduğunu ve derecesinin belirlenirken eşin kan hısımlığının derecesine bakılması gerektiğini belirten TMK 18, evlilik sona erse dahi kayın hısımlığının sonlanmayacağını belirlemektedir. Yazıda TMK 18 madde metni, gerekçesi ve Yargıtay kararlarına yer verilmektedir.

TMk 18 – Kayın Hısımlığı

TMK 18, kayın hısımlığının varlığı halinde tür ve derecenin nasıl belirleneceğini ortaya koymaktadır. Buna göre eşler, diğer eşin kan hısımları ile aynı tür ve dereceden kayın hısımı olurlar. Dolayısıyla kişi, eşinin babası ile birinci dereceden kayım hısımıdır. Kayın hısımlığının evlilik sona erse dahi ortadan kalkmayacağını ise TMK madde 18/2 düzenlemiştir. Özellikle evlilik,  evlat edinme gibi konularla ilgili olarak oldukça önemli bir düzenlemedir.

TMK 18

Kayın hısımlığı

Madde 18 – Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur.

Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.

TMK 18 Gerekçesi

Madde 18- Yürürlükteki Kanunun 18 inci maddesini karşılamaktadır.

Maddenin kenar başlığında kullanılan “Sıhrî hısımlık” yerine ülkemizde halk arasında çok yaygın olan ve dilimize yerleşmiş bulunan “Kayın hısımlığı” terimi kullanılmıştır.

Madde daha anlaşılır biçimde yeniden kaleme alınmış, ikinci fıkradaki “Evlenmenin zevaliyle, sıhrî hısımlık zail olmaz.” hükmü yerine amacı daha iyi ifade etmek üzere bu hısımlığı meydana getiren evliliğin sona ermesinin hısımlık ilişkisini ortadan kaldırmayacağı açıkça belirtilmiştir.

TMK 18 Emsal Yargıtay Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2012/13-1038 E., 2013/377 K., 20.3.2013 T.

“Medeni Kanunun 18. maddesinde “Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur.” denilmek suretiyle sıhri ( kayın ) hısımlığın tanımı yapılmış, bu tanımlama çerçevesinde eşleri birbirine karşı sihri hısım olarak nitelendirmek mümkün değildir.”

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2003/4277 E., 2003/5571 K., 19.11.2003 T.

“Sıhrı ( kayın ) hısımlık, eşlerden biri ile diğerlerinin kan hısımları arasında karşılıklı olarak kurulan bir bağdır. Aynı zamanda hısımlık derecelerini de gözönünde bulunduran 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 18.maddesinde ve yürürlükten kaldırılan 743 sayılı Türk Kanunun Medenisinin 18.maddesi hükmünde eşlerden her birinin kan hısımlarının diğerinin aynı derecede sıhrı ( kayın ) hısımları olacağı açıklanırken, evlenmenin ortadan kalkmasıyla hısımlığında kalkmayacağı hükme bağlanmıştır. Açıklanan bu yasal nedenlerle, boşanma hısımlığı ortadan kaldırmaz.

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Yorumlar

  • Hüseyin * diyor ki:

    merhabalar Gelinler ve damatlar kaçıncı derece hısım sayılır cevaplarsanız çok memnun olurum

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TMk 18 – Kayın Hısımlığı" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.