Kanunlar

TCK madde 72 – Ceza Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması

Türk Ceza Kanunu dava zamanaşımı ve ceza zamanaşımının şartlarını belirlerken sürelerden bahsetmektedir. Örneğin kamu davası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl geçmesiyle düşer. TCK madde 72 ise dava ve zamanaşımı ile ilgili maddelerde yer alan sürelerin hesabı ve uygulanma yöntemini belirlemektedir. TCK madde 72/1 öncelikle, dava ve ceza zamanaşımı sürelerinin gün, ay ve…

TCK madde 71 – Ceza Zamanaşımının Kesilmesi

TCK madde 71 ile düzenlenen ceza zamanaşımının kesilmesi, cezanın infazına engel olan ceza zamanaşımı tamamlanmadan önce bu sürenin, kanunda belirtilenlerin gerçekleşmesi nedeniyle, yeniden başlamasıdır. TCK madde 68 – Ceza Zamanaşımı kesinleşmiş cezanın infazına engel olmakta. Ancak TCK 71 ceza zamanaşımı süresi dolmadan önce gerçekleşen bazı hallerde ceza zamanaşımının yeniden başlayacağını, yani bu halden önce işlemiş…

TCK madde 70 – Müsadere Zamanaşımı

Türk Ceza Kanunu madde 70, müsadeteye ilişkin zamanaşımı süresini belirlemektedir. Buna göre müsadereye ilişkin karar, ceza mahkemesinin kararının kesinleşmesinden itibaren 20 yıl geçerse, artık infaz edilemez. TCK müsadere kurumunu eşya müsaderesi ve kazanç müsaderesi olarak düzenlemiştir. Müsadereye ilişkin eşya ya da kazancın mülkiyeti zoralım ile devlete geçmektedir. Eğer müsadereye ilişkin hüküm infaz edilemezse ve karar…

TCK madde 69 – Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları

Türk Ceza Kanunu madde 69, hak yoksunluklarının devam edebileceği en son tarihi belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. Bilindiği üzere ceza yasamıza göre belirlenen güvenlik tedbirlerinden birisi TCK madde 53 – Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma düzenlemesidir. Düzenlemeye göre kasten suç işlemiş kişi, maddede belirtilen bazı hakları kullanmaktan yoksun bırakılır. TCK 53/2 bu yoksun bırakılma süresini sınırlayarak, hapis…

TCK madde 68 – Ceza Zamanaşımı

TCK madde 68 ile düzenlenen ceza zamanaşımı, mevcut bir mahkumiyet hükmünün uygulanmasını yani cezanın infazını engelleyen zamanaşımı türüdür. Dava zamanaşımında yargılama imkanı ortadan kalkarken, ceza zamanaşımında cezanın uygulanma imkanı ortadan kalkmaktadır. Cezanın infazına engel olmakla cezanın kaldırılmasının aynı olmadığına dikkat etmek gereklidir. Cezanın kaldırılması, örneğin genel af, cezanın varlığını ortadan kaldırırken ceza zamanaşımı sadece infazı…

TCK madde 67 – Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi (Ceza Hukukunda)

Türk Ceza Kanununa göre dava zamanaşımı kamu davasının, açılmamışsa açılmasına, açılmışsa düşmesine sebep olmaktadır. TCK madde 67 ise dava zamanaşımının durmasına ve kesilmesine sebep olguları düzenlemektedir. Bu düzenlemeler sayesinde, başka bir nedenle yargılamanın yapılamadığı hallerde dava zamanaşımının gündeme gelmesinin önüne geçilmektedir. Dava Zamanaşımı Süresinin Durması TCK 67’ye göre dava zamanaşımının durması, zamanaşımı süresinin dondurulması anlamına…

TCK madde 66 – Dava Zamanaşımı (Ceza Hukukunda)

Ceza hukukunda davanın düşürülmesine sebep olan önemli kurumlardan birisi TCK madde 66’da hayat bulan dava zamanaşımıdır. Dava zamanaşımı, belirlenen sürelerin geçmesi halinde devletin artık o suçla ilgili yargılama yapamaması halidir. Örneğin bir suçun işlendiği öğrenildiğinde soruşturma başlatılmış ve soruşturma sonucunda kamu davası açılmış olsun. Eğer fail kaçmış ise yargılama ilerleyemeyecektir. Bu durumda mahkeme failin gelmesini…

TCK madde 65 – Af (Ceza Hukukunda Genel Af ve Özel Af)

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Dava ve Cezanın Düşürülmesi” başlıklı dördüncü bölümünde düzenlenen kurumlardan birisi de aftır. Bir suçu, kusuru ya da hatayı bağışlama anlamına gelen af, ceza kanunumuzda genel af ve özel af olarak iki türde düzenlenmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki TCK madde 54 ile düzenlenen af, yeterli gerekçeyle ve yerinde kullanılmadığı sürece kanunun…

TCK madde 64 – Sanığın veya Hükümlünün Ölümü

Türk Ceza Kanununun Dördüncü Bölümü, “Dava ve Cezanın Düşürülmesi” başlığını taşımaktadır. Bölümün ilk maddesi olan TCK madde 64 sanığın veya hükümlünün ölümü halinde ne türde kararlar verilebileceğini belirlemektedir. Madde il kfırkada sanığın, ikinci fıkrada hükümlünün ölümü hallerini düzenlemiştir. TCK 64 ile düzenlenmeyen bir durum, soruşturma aşamasında şüphelinin ölmesidir. Bu halde Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) madde…

TCK madde 63 – Mahsup (Mahkumiyetten İndirim)

Cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi hususlarından birisi de TCK madde 63 ile belirlenen mahsuptur. Borcunu alacağından düşürmek anlamına gelen mahsup ceza hukukunda, şahsi hürriyeti sınırlamaya ilişkin sürelerin mahkumiyet ile belirlenen ceza süresinden düşürülmesidir. Ceza yasaları kişilerin hürriyetlerini illa hapis cezası ile sınırlamaz. Tutuklama, gözaltı, adli muayene gibi ceza hukukunun kurumları kişilerin hürriyetlerinin sınırlandırılmasına sebep olur. Bu…