Kira Hukuku

Kiralananı Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi, yani kiralananı boşaltmayı üstlenmek, kira sözleşmesine konu kiralananın kiracı tarafından belli bir tarihte boşaltılacağını ve kiraya verene teslim edeceğini kabul ettiği yazılı belgedir. Kiralananı tahliye taahhütnamesi ile kiracı, borçlandırıcı bir işlem yapmış ve kiralananı teslim etme borcu altına girmiştir. Kira hukuku çoğunlukla kiracıyı koruyan hükümlerden oluşmaktadır. Örneğin kiraya veren mal sahibi, sırf kira…

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında İhtiyaç (Gereksinim) Nedeniyle Tahliye Davası

İhtiyaç nedeniyle kiralananın tahliyesi için kiralanan konut ya da işyerinin, kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ya da yasa gereği bakmak zorunda olduğu kişiler tarafından kullanılması gerekli olmalıdır. Eğer kira sözleşmesi belirli süreli ise sürenin sonunda, sözleşme süresi belirlenmemişse Türk Borçlar Kanunundaki genel hükümlerde belirlenen fesih dönemi ve fesih bildirim sürelerine uyularak belirlenecek olan tarihten…

Kira Sözleşmesinin Kiraya Veren Tarafından Bildirimle Sona Erdirilmesi

Konut ve çatılı işyerlerine ilişkin kira sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu madde 339 ve devamında düzenlendiğini belirtmiştik. Kira sözleşmesinin taraflarından olan kiraya verenin sözleşmeyi kiracıya yapacağı bildirimle sona erdirmesini bu yazıda inceleyeceğiz. Kiracının yapacağı bildirimle kira sözleşmesini feshetmesini daha önceki yazıda değerlendirmiştik. Kira sözleşmesinin kiraya veren tarafından bildirimle sona erdirilmesinde kira akdinin süresinin belirli mi belirsiz…

Kiracının Kira Sözleşmesini Sona Erdirmesi (Konut ya da Çatılı İşyeri)

Kira sözleşmesinin ne olduğu, kuruluşu ve sona ermesi gibi hususlar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. TBK madde 299 ve devamında hayat bulan kira sözleşmesi yasada, kiraya verenin kiralanan şeyin kullanılmasını veya kullanmanın yanı sıra ondan yararlanmasını kiracıya bıraktığı, kiracının da bu kullanım veya yararlanma karşılığında bir bedel, kira bedeli, ödemeyi kabul ettiği sözleşmedir. Dolayısıyla…

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralamalarında Depozito (Güvence) İadesi

Konut ve çatılı işyeri kiralamalarında kiraya verenin haklarını korumak amacıyla başvurduğu temel yollardan birisi, kiracıdan güvence(depozito) almasıdır. “Kiracının güvence vermesi başlıklı”, Türk Borçlar Kanunu(TBK) madde 342’de kendisini gösteren depozito uygulaması ile kiraya veren, kiralananda oluşacak hasar, kira sözleşmesine ilişkin kira ya da yan giderlere teminat olarak bir miktar para, kıymetli evrak, vb almaktadır. Uygulamada çoğunlukla…

Kiracının Kiralananı Kira Sözleşmesinin Bitiminden Önce Tahliyesi ve Makul Süre Tazminatı

Türk Borçlar Kanunu(TBK) madde 299’a göre kira sözleşmesinden söz edebilmek için kiraya veren, kiracı ve kullanılması veya kullanmayla beraber ondan yararlanılması mümkün olan şey ile kira bedeli mevcut olmalıdır. Kiraya veren, kiracıya bu şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlenmesi gerekir. Yasa devam maddesi…