Miras Sözleşmesi: Kimler Yapabilir, Nasıl Kurulur ve Nasıl Ortadan Kaldırılır?

Miras Sözleşmesi: Kimler Yapabilir, Nasıl Kurulur ve Nasıl Ortadan Kaldırılır?

Miras sözleşmesi, mirasbırakanın mirasçısı ya da mirasçılık vasfı bulunmayan üçüncü bir kişiyle yaptığı, ölüme bağlı bir tasarrufu konu alan sözleşmedir. Görüldüğü üzere sözleşmenin taraflarından birisi mutlaka mirasbırakandır.

Miras Sözleşmesinin Kuruluşu

Türk Medeni Kanunu miras sözleşmesini ağır şartlara bağlamıştır. Adi şekilde yapılan bir sözleşme ile miras sözleşmesi yapmak mümkün değildir. Miras Hukuku kurallarına göre uyulması zaruri olan bu şartlar şöyledir:

  • Miras sözleşmesi resmi vasiyetname şeklinde yapılmalıdır. Resmi vasiyetnamenin nasıl yapıldığını şu konudan inceleyebilirsiniz.
  • Mirasbırakan taraf ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmalı ve kısıtlı olmamalıdır. Miras sözleşmesinin kimler tarafından yapılabileceği konusunda bu kurala uymak mecburidir.
  • Miras sözleşmesinin tarafları iradelerini memurun önünde aynı anda açıklarlar ve hem memurun hem tanıkların önünde sözleşmeyi imzalarlar.

Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması

Miras sözleşmesi sağlararasında ya da mirasbırakandan önce ölme ile ortadan kaldırılabilir.

Sağlararasında miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması:

Taraflar arasında yapılacak yazılı sözleşme ile miras sözleşmesinden dönmek her zaman mümkündür. Görüldüğü gibi sözleşmeden dönmede resmi vasiyetnamenin ve dolayısıyla miras sözleşmesinin şekil şartları aranmamaktadır.

Miras sözleşmesinde mirasçı olarak atanan ya da kendisine belirli bir mal bırakılan kişinin sözleşmeden sonra gerçekleştireceği bir eylemi nedeniyle mirasçılıktan çıkarılması mümkün hale gelir ise, mirasbırakan tek taraflı irade beyanı ile miras sözleşmesinden dönebilecektir. Burada artık sözleşmenin diğer tarafının söz hakkı kalmamaktadır. Mirasbırakan miras sözleşmesini, vasiyetname düzenleyerek ortadan kaldırabilecektir.

Miras sözleşmesi gereğince sağlar arası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu edimlerin yerine getirilmemesi ya da güvenceye bağlanmaması halinde miras sözleşmesinden dönebilecektir.

Mirasbırakandan önce ölme halinde miras sözleşmesinin ortadan kalkması:

Miras sözleşmesinin geçerli olabilmesi için sözleşme ile mirasçı olan ya da kendisine belirli bir mal bırakılan kişinin, mirasbırakanın ölümü anında hayatta olması gerekir. Eğer daha önce ölürse artık sözleşme geçersiz hale gelecektir. Yasa, mirasbırakandan önce ölenin mirasçılarına, mirasbırakandan sözleşme nedeniyle hak talebinde bulunma imkanı vermemekle birlikte, aksi kararlaştırılmamış olmamakla birlikte, mirasbırakandan miras sözleşmesi uyarınca elde ettiği ve ölüm tarihindindeki zenginleşmeyi geri isteyebilirler.

Kategori: Miras Hukuku
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "Miras Sözleşmesi: Kimler Yapabilir, Nasıl Kurulur ve Nasıl Ortadan Kaldırılır?" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.